Cluster List : 364~396

miR-5003-5p
miR-513b-5p
miR-6074
miR-510-3p
miR-646
miR-4524-5p
miR-6124
miR-4668-5p
miR-3153/6733-5p/6739-5p
miR-4654/4769-5p
miR-1233-5p/6778-5p
miR-4648
miR-134-3p
miR-7114-5p
miR-654-3p
miR-219-5p

miR-503-5p
miR-15-5p/16-5p/195-5p/424-5p/...
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 2
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
                              GUUGUGA                                                               
                               UUGUGAA                                                               
                                UGAAUAU                                                             
                                   UUUC-AAA                                                          
                                       AGCUGCUA                                                      
                                       GCUGCUA                                                      
                                            C--UUUU-----------------------CC                                     
                                              UUUU-----------------------CCCA                                    
                                              UUU-----------------------CCCA                                    
                                               U-----------------------CCCA-CA                                  
                                               U-----------------------CCCA-CA                                  
                                               U-----------------------CCCA-CA                                  
                                                           CCCA-CAGA                                 
                                                            CCA-CAGA                                 
                                                              CAGACAU                                
                                                               GACAUC-A                              

                                       GCUGCUA                                                      
                                       GCUGCUA                                                      
                                 AAUAUUUC AAAGCUGCUAUUCC UUUU            CCCA CAG                                  
....................321.......331.......341.......351..........361.......371........381................................391........401................411..........421.........431.........441..........
AA-------------CUAUUAAAAACCAGAGUUCUUUGUUUAAUCAAAAUUGUGUUG---GUUGUGAAUAUUUC-AAAGCUGCUAUUCC--UUUU-----------------------CCCA-CAGACAUC-AUUGUCAU--------GGCCAU--GUAG-GGUGCCCUGCA--GUUUC-AAA-AGCU---CA

                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA CA 1                                 
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA CA 1                                 
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTC  2                                                   
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CC 1                                    
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA CAG 2                                 
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA CAG 2                                 
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TT 2                                                 
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA CAG 1                                 
                                 AATATTTC AAAGCTTCTATTCC TTTT            CCCA C 1                                  
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA CAG 4                                 
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC  1                                                  
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA CAG 2                                 
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TT 1                                                 
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTC  1                                                   
                                 AATATTTC AAAGCTGC 1                                                      
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTT            1                                     
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATT 1                                                    
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC T 1                                                  
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTC  1                                                   
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA 1                                  
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATT 1                                                    
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CC 1                                    
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTC  1                                                   
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            C 1                                    
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTT            1                                     
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATT 1                                                    
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA CAG 1                                 
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA C 1                                  
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA C 1                                  
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA CAG 1                                 
                                 AATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTT            1                                     
                                  ATATTTC AAAGCTGCTATTCC TTTT            CCCA CAG 1                                 
                                  ATATTTC CAAGCTGCTATT 1                                                    
                                  ATATTTC TAAGCTGCTATTCC TT 2                                                 
                                  ATATTTC TAAGCTGCTATT 1                                                    
                                   TTTC AAAGCTGCTATG 2                                                    
                                        CTGCTATTCC TTTT            CCCA CAG 1                                 
                                              TTT            CACA CAGACATC 1                              
   

NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.13)
Conserved (7mer-1a) (0.13)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-203a-3p.11367373NULLNULLNULL-0.00042-0.01043
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-15a-5p1375381NULLNULLNULL-0.00123-0.17984
hsa-miR-15b-5p1375381NULLNULLNULL-0.00123-0.16783
hsa-miR-16-5p1375381NULLNULLNULL-0.00226-0.25192
hsa-miR-195-5p1375381NULLNULLNULL-0.00226-0.26393
hsa-miR-424-5p1375381NULLNULLNULL-0.00126-0.18886
hsa-miR-497-5p1375381NULLNULLNULL-0.00126-0.17685
hsa-miR-6838-5p1375381NULLNULLNULL-0.00122-0.19286
hsa-miR-503-5p1375381NULLNULLNULL-0.00127-0.17391
hsa-miR-6463374381NULLNULLNULL-0.00232-0.39499
hsa-miR-60742362368NULLNULLNULL-0.00033-0.02045
hsa-miR-654-3p2394400NULLNULLNULL-0.00025-0.02038
hsa-miR-5003-5p1358364NULLNULLNULL-0.00014-0.02632
hsa-miR-7114-5p1391397NULLNULLNULL-0.00124-0.09776
hsa-miR-134-3p3390397NULLNULLNULL-0.00238-0.23894
hsa-miR-219b-5p1396402NULLNULLNULL-0.00018-0.03638
hsa-miR-61242385391NULLNULLNULL-0.00050-0.02069
hsa-miR-4668-5p3386393NULLNULLNULL-0.00017-0.03038
hsa-miR-31531387393NULLNULLNULL-0.00039-0.01040
hsa-miR-6733-5p1387393NULLNULLNULL-0.00028-0.01539
hsa-miR-6739-5p1387393NULLNULLNULL-0.00027-0.01538
hsa-miR-46481389395NULLNULLNULL-0.00126-0.09677
hsa-miR-1233-5p1389395NULLNULLNULL-0.00118-0.17073
hsa-miR-6778-5p1389395NULLNULLNULL-0.00118-0.19478
hsa-miR-46541389395NULLNULLNULL-0.00117-0.09672
hsa-miR-4769-5p1389395NULLNULLNULL-0.00126-0.07876
hsa-miR-4524a-5p2375381NULLNULLNULL-0.00228-0.23788
hsa-miR-4524b-5p2375381NULLNULLNULL-0.00128-0.20485
hsa-miR-513b-5p1359365NULLNULLNULL-0.00033-0.01034
hsa-miR-510-3p1368374NULLNULLNULL-0.00045-0.01043