Cluster List : 6003~6024

miR-5739
miR-5091
miR-5705
miR-561-3p
miR-4519

miR-15-5p/16-5p/195-5p/424-5p/...
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 6
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 7
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 5
Read Number : 5
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 6
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 44
Read Number : 4
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 10
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 5
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 38
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
                        CUCUCCGA                                           
                         UCUCCGA                                           
                          CCGAAAC                                          
                            AAACUUU                                        
                               CACUGCU                                     

                                 UGCUGCU                                   
                            AAACUUUCACUGCUGCUUCUGU                                 
........5961...........5971......5981......5991......6001......6011......6021.........6031......6041........6051......6061.......6071......6081......
AACUCAAUCUAU----AU-ACAGCUGUGCCAAAAUGAAGGAUACCUGCCUCUCCGAAACUUUCACUGCUGCUUCUGUC---AUUGUUCACUUGUCAGAUA--AAAUUUUAUUAUCUCAGGA-UGCAAAUUUAAAAUAAAGUG

                    ATACCTGCCTCTCCGAAACTTTCA 1                                      
                        CCTCTCCGAAACTTTCACTGCTGCTTC 1                                 
                            AAACTTTTACTGCTGCTTCTG 1                                
                            AAACTTTCACTGCTGCTTT 1                                 
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCT 6                                 
                            AAACTTTCACGGCTGCTT 1                                  
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCT 2                                 
                            AAACTTGCACTGCTGC 1                                   
                            AAACTTTCACTGCTGCTT 1                                  
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCT 3                                 
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCTG 7                                
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCTG 3                                
                            AAACTTTCACAGCTGCTTCTG 3                                
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCT 3                                 
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCTG 5                                
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCTG 5                                
                            AAACTTTCACTGCTGCTA 1                                  
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCT 1                                 
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCTGTC  G 1                             
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCTG 6                                
                            AAACTTTCACTGCTGCTTC 1                                 
                            AAACTTTCACTGCTGCTTC 1                                 
                            AAACTTTCACTTCTGCTTCTG 1                                
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCTG 3                                
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCTG 2                                
                            AAACTTTCACTGCTGCTG 1                                  
                            AAACTTTCACTGCTGCTA 1                                  
                            TAACTTTCACTGCTGC 1                                   
                            AAACTTACACTGCTGCT 1                                  
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCTA 1                                
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCTG 4  4                              
                            AAACTTTCACTGCTGCTTC 4                                 
                            AAACTTTCACTGCTGCTTCT 3                                 
                            AAACTTTCACAGCTGCTTCTG 1                                
                            AAATTTCACTGCTGCTTCTG 1                                
                            TACTTTCACTGCTGCTTC 1                                 
                            AACTTTCACTGCTGCTTCT 1                                 
                             ACTTTCGCTGCTGCTTCTG 1                                
                             CTTTCACTGCTGCTTCT 1                                 
                             CTTTCACAGCTGCTTCTG 1                                
                             CTTTCACTGCTGCTTCTAT  1                              
                             CTTTCACTGCTGCTTCTG 1                                
                             TTTTCACTGCTGCTTC 1                                 
                             CTTTCACTGCTGCTTCT 1                                 
                             CTTTCACTGCTGCTTCTG 2                                
                             TTTTCACTGCTGCTTCT 10                                
                             TTTTCACTGCTGCTTCT 1                                 
                             TTTTCACTGCTGCTTCT 1                                 
                              TTTCACTGCTGCTTCTAT  1                              
                              TTTCACTGCTGCTTCTA 5                                
                              TTTCACTGCTGCTTCTA 1                                
                              TTTCACTGCTGCTTCT 1                                 
                              TTTCACTGCTGCTTCTAT  2                              
                              TTTCACTGCTGCTTCTAT  2                              
                              TTTCACTGCTGCTTCT 1                                 
                              TTTCACTGCGGCTTC 1                                 
                              TTTCGCTGCTGCTTCTG 1                                
                              TTTCACTGCTGCTTCTG 1                                
                              TTTCACTGCTGCTTCTAT  38                              
                              TTCACTGCTGCTTCTAT  2                              
                              TTCACTGCTGCTTCTATC  A 1                             
                              TTCACTGCTGCTTCTAT  1                              
   

NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (0.67)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-15b-5p260136019NULLNULLNULL-0.08176-0.28094
hsa-miR-16-5p260136019NULLNULLNULL-0.08177-0.28094
hsa-miR-195-5p260136019NULLNULLNULL-0.08477-0.29195
hsa-miR-424-5p260136019NULLNULLNULL-0.08077-0.27794
hsa-miR-497-5p260136019NULLNULLNULL-0.07776-0.26694
hsa-miR-15a-5p260136019NULLNULLNULL-0.08176-0.28094
hsa-miR-6838-5p260136019NULLNULLNULL-0.08176-0.28194
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-561-3p260036009NULLNULLNULL-0.00657-0.02054
hsa-miR-4519260106016NULLNULLNULL-0.05071-0.17087
hsa-miR-5091159976003NULLNULLNULL-0.06247-0.21277
hsa-miR-5739359966003NULLNULLNULL-0.11372-0.40296
hsa-miR-5705260006006NULLNULLNULL-0.08964-0.31087