Cluster List : 726~763

miR-1208
miR-6760-3p
miR-1304-3p
miR-6736-3p
miR-6787-3p
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-6499-3p
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-6726-3p

miR-216a-5p
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 6
                        ACAGUGA                                         
                        ACAGUGA                                         
                         CAGUGAG                                         
                           GAGCUGA                                       
                           AGCUGAGA                                      
                                                                     
                                  CACUGCA                               
                                   ACUGCAC                               
                                    GCACUCCA                             
                                      CUCCAGC                            
                                      UCCAGCC                           
                                          GGGCGAA                       

                             UGAGAUU                                     
                                     CACUCCA                             
                         AGUGAGCUGAGAUUGCACCACUGCACUCCAGCCUGGGC                         
.....681.......691.......701.......711.......721.......731.......741.......751.......761.......771.......781.........791...........801.......
CUCCAAAGGUUGAGGCAGGAGAAUUGCUUGAACCUGGGAGGCAGAGUUACAGUGAGCUGAGAUUGCACCACUGCACUCCAGCCUGGGCGAAAGUGAAAUUCCAUCUC--AAAAAAACUAG-AAA---GGCCGGGUGU

                         AGTAAGCTGAGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGC 6                        
   

NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-216a-5p2733739NULLNULLNULL-0.00536-0.02027
hsa-miR-6760-3p1724730NULLNULLNULL-0.01362-0.05874
hsa-miR-12081724730NULLNULLNULL-0.00241-0.01032
hsa-miR-6736-3p1729735NULLNULLNULL-0.00242-0.01033
hsa-miR-1304-3p2725731NULLNULLNULL-0.01967-0.08584
hsa-miR-6787-3p3730737NULLNULLNULL-0.02674-0.11888
hsa-miR-6499-3p1744750NULLNULLNULL-0.00241-0.01023
hsa-miR-3135b2751757NULLNULLNULL-0.01755-0.07671
hsa-miR-504-3p3748755NULLNULLNULL-0.01662-0.07072
hsa-miR-122-5p1749755NULLNULLNULL-0.00232-0.01018
hsa-miR-36522752758NULLNULLNULL-0.01141-0.04754
hsa-miR-44302752758NULLNULLNULL-0.00938-0.04048
hsa-miR-143-5p2745751NULLNULLNULL-0.00546-0.02042
hsa-miR-6726-3p1760766NULLNULLNULL-0.04845-0.22081
hsa-miR-5698-6744755NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL