Cluster List : 2555~2589

miR-6722-5p
miR-5693
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-6499-3p
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-484/3155
miR-3934-3p
miR-1178-3p
miR-367-5p
miR-1267
miR-6812-3p
miR-5007-5p
miR-4797-5p

miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 2
Read Number : 11
Read Number : 1
Read Number : 5
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 8
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 2
Read Number : 3
Read Number : 10
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 6
Read Number : 1
Read Number : 6
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 5
Read Number : 5
Read Number : 3
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 8
Read Number : 1
Read Number : 5
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 2
Read Number : 5
Read Number : 6
Read Number : 3
Read Number : 6
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
                         UGCGCCA                                          
                          GCCACUG                                        
                           CACUGCACUCC                                     
                           CACUGCA                                       
                            ACUGCAC                                       
                             GCACUCCA                                     
                               CUCCAGC                                    
                               UCCAGCC                                   
                                 AGCCUG-A                                 
                                  CCUG-AGCA                                
                                   UG-AGCAA                               
                                     GCAACAGA                             
                                     CAACAGA                             
                                       AGAGCGA                           
                                          AGACUCU                        
                                           ACUCUGU                       

                              CACUCCA                                     
                          GCCACUGCACUCCAGCCUG AGCAACAGAGCGAGAC                          
......2511......2521......2531......2541........2551......2561......2571.......2581......2591......2601..........2611......2621......2631.......
GGAGAAUUGCUUGAACCCGGGAGGCAGUGGUUGCAGU--GAGCCGAGGUUGCGCCACUGCACUCCAGCCUG-AGCAACAGAGCGAGACUCUGUCUCAAACAAAAA----CCAAAAGACAUCAGGAAACAUGCCUCUU-A

                          GCCACTGCACTCCAGCCTG AGCAAC 2                              
                          GCCACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGAC 11                        
                          GCCACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAG 1                          
                          GCCACTGCACTCCAGCCTG AGCAACA 5                             
                          GCCACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGC 4                           
                          GCCACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGA 1                          
                          GCCACTGCACTCCAGCCTG AGCAA 1                              
                          GCCACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGA 1                         
                           CCACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAG 4                          
                           CCACTGCACTCCAGCCTG AGCAACA 8                             
                           CCACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGC 1                           
                           CCACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGAC 1                         
                           CCACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCG 4                           
                           CCACTGCACTCCAGCCTG AGCAAC 2                              
                           CCACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGA 3                         
                           CACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGC 10                           
                           CACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGACTC 1                        
                           CACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGA 3                         
                           CACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGAC 3                         
                           CACTGCACTCCAGCCTG AGCAACA 3                             
                           CACTGCACTCCAGCCTG AGCAAC 3                              
                           CACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGA 3                          
                           CACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCG 6                           
                            ACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAG 1                          
                            ACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCG 6                           
                            ACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGA 4                          
                            ACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGC 1                           
                            ACTGCACTCCAGCCTG AGCAACA 4                             
                            ACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGA 1                         
                            ACTGCACTCCAGCCTG AGCAACAG 1                             
                            ACTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGAC 2                         
                            CTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGA 5                         
                            CTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGC 5                           
                            CTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCG 3                           
                            CTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGAC 2                         
                            CTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGA 1                          
                            CTGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAG 1                          
                             TGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAG 1                          
                             TGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGA 1                         
                             TGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGC 4                           
                             TGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCG 1                           
                             TGCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGAC 2                         
                             GCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGA 1                          
                             GCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGAC 2                         
                             GCACTCCAGCCTG AGCAACATAGCG 8                           
                              CACTCCAGCCTG AGCAACACAGCGAGA 1                         
                              CACTCCAGCCTG AGCAACATAGC 5                           
                              CACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGAC 3                         
                              CACTCCAGCCTG AGCAACATAGCG 3                           
                              CACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGA 2                         
                              CACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGA 5                          
                              ACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGA 6                          
                              ACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGA 3                         
                              ACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAG 6                          
                              ACTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGAC 2                         
                               CTCCAGCCTG AGCAACATAGCG 1                           
                               CTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAG 1                          
                               CTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGAC 2                         
                               CTCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGA 2                         
                               CTCCAGCCTG AGCAACATAGCGA 1                          
                               TCCAGCCTG AGCAACATAGCGA 2                          
                               TCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGAC 1                         
                               TCCAGCCTG AGCAACATAGCGAGA 1                         
   

NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-4797-5p225882594NULLNULLNULL-0.00157-0.02063
hsa-miR-5007-5p225862592NULLNULLNULL-0.00126-0.02028
hsa-miR-3155a125682574NULLNULLNULL-0.00150-0.01048
hsa-miR-3155b125682574NULLNULLNULL-0.00150-0.01049
hsa-miR-484125682574NULLNULLNULL-0.00152-0.01050
hsa-miR-5693225552561NULLNULLNULL-0.00151-0.02053
hsa-miR-6812-3p125802586NULLNULLNULL-0.00622-0.09652
hsa-miR-1267125762582NULLNULLNULL-0.00124-0.01018
hsa-miR-367-5p325752582NULLNULLNULL-0.00442-0.05362
hsa-miR-6499-3p125572563NULLNULLNULL-0.00134-0.01023
hsa-miR-3934-3p325702577NULLNULLNULL-0.01344-0.20990
hsa-miR-3135b225642570NULLNULLNULL-0.00339-0.05162
hsa-miR-504-3p325612568NULLNULLNULL-0.00242-0.03261
hsa-miR-122-5p125622568NULLNULLNULL-0.00232-0.03150
hsa-miR-6722-5p125522558NULLNULLNULL-0.00722-0.10853
hsa-miR-3652225652571NULLNULLNULL-0.00126-0.02026
hsa-miR-4430225652571NULLNULLNULL-0.00124-0.02024
hsa-miR-143-5p225582564NULLNULLNULL-0.00139-0.02042
hsa-miR-1178-3p125722578NULLNULLNULL-0.00137-0.01033
hsa-miR-5698-625572568NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL