Cluster List : 453~500

miR-2681-3p
miR-6776-3p
miR-497-3p
miR-548aa/548ap-3p/548t-3p
miR-4668-5p
miR-3153/6733-5p/6739-5p
miR-204-3p/4646-5p
miR-4292/6791-5p
miR-7976
miR-3173-5p/6799-3p
miR-146b-3p
miR-3157-3p
miR-1915-5p
miR-7109-3p
miR-1261
miR-106a-3p
miR-504-3p
miR-516b-5p

miR-874-3p
miR-130-3p/301-3p/3666/4295/45...
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 6
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 5
Read Number : 3
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 7
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 9
Read Number : 14
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 4
Read Number : 2
Read Number : 7
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 5
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
                       CCAUGAU                                             
                              GGUGGUU                                      
                              GUGGUUU                                      
                               UGGUUUU                                     
                                UUUUCCCA                                   
                                 UUUCCCA                                   
                                 UUCCCAG                                   
                                  CCCAGGG                                  
                                   CAGGGCA                                 
                                   CAGGGCA                                 
                                   CAGGGCA                                 
                                    AGGGCAA                                
                                     GGCAAGG                               
                                       AGGCUUA                             
                                         UUAUCCA                           
                                           CAUUGCA                         
                                             GCACUCCA                      
                                               CUCCAGA                     

                                   CAGGGCAA                                
                                            UUGCACU                        
                                              CACUCCA                      
                         AUCAC GAAGGUGGUUUUCCCAGGGCAAGGCUUAUCCAUUGCACUCCAG                      
........411.......421.......431.......441.......451........461.......471.......481.......491.......501.......511.......521.................531.......
UCUUAAAAAUAUAUGCAAUAUAUACUUACCUGGCAGGGAAGAUUACCAUGAUCAC-GAAGGUGGUUUUCCCAGGGCAAGGCUUAUCCAUUGCACUCCAGAUGUGCUGACCCCUUCAAUUUCCCAAA----------AUGUGG

                     ATACCATGATCAC GAAGGTGGTTTTCCCAGGG 1                                 
                     ATACCATGATCAC GAAG 1                                        
                     ATACCATGATCAC GAA 1                                         
                      TACCATGATCAC GAAGGTGGTTTTCCC 1                                   
                         ATCAC GAAGGTGGTTTTCCCAG 1                                  
                             AAGGTGGTTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCAT 1                          
                             AAGGTGGTTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCAT 1                          
                              GTGGTTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 1                         
                               TGGTTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATT 2                         
                               TGGTTTTCCCAGGGCGA 1                               
                                TTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 6                         
                                TTTTCCCAGGGCAAGGCT 1                             
                                TTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 1                         
                                TTTTCCCAGGGCGAGGCTTA 1                            
                                TTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 1                         
                                TTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCAT 1                          
                                TTTTCCCAGGGCGAGGCTTAT 1                            
                                TTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATT 1                         
                                TTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 5                         
                                TTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 3                         
                                TTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 4                         
                                TTTTCCCAGGGCAAGGCTTATCCATTG 1                         
                                TTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATT 1                         
                                TTTTCCCAGGGCAAGGCTTATCCATT 1                         
                                 TTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 1                         
                                  CCCAGGGCGAGGCTTATCCA 1                          
                                  CCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 1                         
                                  CCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 1                         
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCATT 2                         
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCATTGCACTCC 1                      
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCAT 1                          
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCATT 1                         
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCATT 1                         
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCATT 7                         
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCATTGCACTCC 3                      
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCAT 1                          
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 9                         
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 14                        
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 1                         
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCATT 3                         
                                   CCAGGGCGAGGCTTATCCATTGCACTC 1                      
                                   CAGGGCGAGGCTTATCCATTG 4                         
                                   CAGGGCGAGGCTTATCCATTG 4                         
                                   CAGGGCGAGGCTTATCCATTG 2                         
                                   CAGGGCGAGGCTTATCCATTG 7                         
                                   CAGGGCGAGGCTTATCCATTGCA 1                        
                                   CAGGGCGAGGCTTATCCAT 1                          
                                   CAGGGCGAGGCTTATCCATT 1                         
                                   CAGGGCGAGGCTTATCCATT 3                         
                                   CAGGGCGAGGCTTATCCATTGCACTC 1                      
                                   CAGGGCGAGGCTTATCCATT 1                         
                                    AGGGCGAGGCTTATCCATT 1                         
                                    AGGGCGAGGCTTATCCATTG 4                         
                                    AGGGCGAGGCTTATCCATTG 1                         
                                    AGGGCGAGGCTTATCCATTG 5                         
                                    AGGGCGAGGCTTATCCATT 1                         
                                      CGAGGCTTATCCATTG 2                         
                                        TCTTATCCATTGCACTCC 1                      
                                        CTTATCCATTGCACTCC 4                      
                                        CTTATCCATTGCACTC 3                      
                                        CTTATCCATTGCACTC 3                      
                                        CTTATCCATTGCACTC 1                      
                                        CTTATCCATTGCACTCCGG 2                     
                                        CTTATCCATTGCACTCCA 1                     
                                        CTTATCCATTGCGCTCCAGATG 1                   
                                        CTTATCCATTGCACTCC 1                      
                                        CTTATCCGTTGCACTCC 1                      
                                        CTTATCCATTGCACTCC 4                      
                                         TATCCATTGCACTCCG 1                     
                                         TATCCATTGCACTCCGGATGTGC 1                  
                                              CACTCCGGATGTGCTGACCCCT 2              
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (8mer) (NULL)
Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-548aa2463469NULLNULLNULL-0.00544-0.02036
hsa-miR-548ap-3p2463469NULLNULLNULL-0.00545-0.02036
hsa-miR-548t-3p2463469NULLNULLNULL-0.00544-0.02036
hsa-miR-497-3p2462468NULLNULLNULL-0.00565-0.02068
hsa-miR-6776-3p2461467NULLNULLNULL-0.03973-0.14885
hsa-miR-7109-3p1479485NULLNULLNULL-0.02466-0.09077
hsa-miR-130a-3p2490496NULLNULLNULL-0.01352-0.05064
hsa-miR-130b-3p2490496NULLNULLNULL-0.01351-0.05064
hsa-miR-301a-3p2490496NULLNULLNULL-0.01049-0.03958
hsa-miR-301b-3p2490496NULLNULLNULL-0.01351-0.05064
hsa-miR-36662490496NULLNULLNULL-0.01350-0.05064
hsa-miR-42952490496NULLNULLNULL-0.01655-0.06170
hsa-miR-454-3p2490496NULLNULLNULL-0.01450-0.05364
hsa-miR-2681-3p2448454NULLNULLNULL-0.02060-0.07473
hsa-miR-42922470476NULLNULLNULL-0.03961-0.14980
hsa-miR-6791-5p2470476NULLNULLNULL-0.03156-0.11671
hsa-miR-1915-5p2475481NULLNULLNULL-0.03157-0.11669
hsa-miR-204-3p2468474NULLNULLNULL-0.00552-0.02050
hsa-miR-4646-5p2468474NULLNULLNULL-0.00540-0.02033
hsa-miR-79761472478NULLNULLNULL-0.01742-0.06462
hsa-miR-3173-5p1472478NULLNULLNULL-0.00338-0.01030
hsa-miR-6799-3p1472478NULLNULLNULL-0.00336-0.01028
hsa-miR-146b-3p1472478NULLNULLNULL-0.00636-0.02241
hsa-miR-504-3p3492499NULLNULLNULL-0.05479-0.21292
hsa-miR-122-5p1493499NULLNULLNULL-0.02662-0.09980
hsa-miR-4668-5p3466473NULLNULLNULL-0.00835-0.03038
hsa-miR-31531467473NULLNULLNULL-0.00349-0.01040
hsa-miR-6733-5p1467473NULLNULLNULL-0.00339-0.01030
hsa-miR-6739-5p1467473NULLNULLNULL-0.00338-0.01029
hsa-miR-516b-5p2495501NULLNULLNULL-0.02855-0.10669
hsa-miR-106a-3p2488494NULLNULLNULL-0.00546-0.02039
hsa-miR-3157-3p1473479NULLNULLNULL-0.02145-0.07869
hsa-miR-874-3p3472479NULLNULLNULL-0.04367-0.16485
hsa-miR-12612483489NULLNULLNULL-0.01235-0.04337