Cluster List : 5202~5233

miR-4774-5p
miR-4490
miR-889-3p
miR-545-3p
miR-4524-5p
miR-646
miR-374b-3p
miR-4795-3p
miR-126-5p

miR-15-5p/16-5p/195-5p/424-5p/...
miR-503-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 9
Read Number : 7
Read Number : 16
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 28
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 5
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
                           AU--ACC-AGA                                           
                            U--ACC-AGA                                           
                                    AUAUUAA                                    
                                        UUUGCUG                                 
                                         GCUGCUA-A                              
                                         GCUGCUA                               
                                          CUGCUA-A                              
                                               AAUAA---UA                        
                                               AAUAA---UA                        

                                         UGCUGCUA                               
                                         GCUGCUA                               
                                AU UUAAAAUAUUAAUUUGCUGCUA AUUAAAUA                           
................5161.......5171......5181.........5191.........5201.......5211......5221.......5231.........5241......5251......5261.......5271......5281......
----UUUAAA---CAUUCACAUCC-AAAGAAGCAGACUAUUUAUU---GUCCAUAU--ACC-AGAU-UUAAAAUAUUAAUUUGCUGCUA-AUUAAAUAA---UAGUACUGCAGCUUCUUGUGGCCUACAGUGUUA-UGUUUGCUGUAAGAA

                          ATTT ACC AGAT TTAAA 1                                       
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA ATT 9                            
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA A 7                             
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA AT 16                            
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA 3                              
                                AT TTAAAATATTACTTTGCTGCTA A 1                             
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA A 28                             
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA AT 2                             
                                AT TTAAAATATTAAATTGCTGCTA AT 1                             
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA ATTAAATC  1                        
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA A 2                             
                                AT TTAAAATATTAATGTGCTGCTA AT 1                             
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA AT 2                             
                                AT TTAGAATATTAATTTGCTGCTA AT 1                             
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA A 1                             
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA ATTAAATT  1                        
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA ATT 2                            
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA ATTAAATA  1                        
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTN ATTA 1                            
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA ATTAAATA  1                        
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA 1                              
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA ATTAA 1                           
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA AT 1                             
                                AT TTAAAATAATAATTTGCTGCTA A 1                             
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA ATTAAATA  1                        
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA ATTAAATC  1                        
                                AT TTAAAATATTAATTTGCTGCTA 5                              
                                 T TTAAAATATTAATTTTCTGCTA AT 1                             
                                 T TTAAAATATTAATTTGCTGCTA A 4                             
                                 A TTAAAATATTAATTTGCTGCTA A 1                             
                                 T TTAAAATATTAATTTTCTGCTA A 1                             
                                  TTAAAATATTAATTTGCTGCTA A 1                             
                                  AAAAATATTAATTTGCTGCTA A 1                             
                                  TAAAATATTAATTTGCTGCTA A 1                             
                                    ATATTAATTTGCTGCTG 1                              
                                    ATAATAATTTGCTGCT 1                              
                                     TATTAATTTGCTGCTA A 1                             
                                     TATTAATTTGCTGCTA T 1                             
                                     ATTAATTTGCTGTTA A 1                             
                                     ATTAATTTGCTGCTT AT 1                             
                                     ATTAATTTGCTGCTA T 1                             
                                     CTTAATTTGCTGCTA A 1                             
                                      TTAATTTGCTGCTA CT 1                             
                                       AATTTGCTGCTA ATTT 1                            
                                        TTGCTGCTA ATTAAATAA  TAG 1                      
                                              TAAATCA  TAGTACTG 1                    
   

NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (8mer) (0.85)
Conserved (7mer-1a) (0.76)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-424-5p352185225NULLNULLNULL-0.29196-0.46499
hsa-miR-15b-5p352185225NULLNULLNULL-0.27496-0.43599
hsa-miR-16-5p352185225NULLNULLNULL-0.30396-0.48399
hsa-miR-195-5p352185225NULLNULLNULL-0.30396-0.48399
hsa-miR-15a-5p352185225NULLNULLNULL-0.28496-0.45199
hsa-miR-497-5p352185225NULLNULLNULL-0.28296-0.44899
hsa-miR-6838-5p352185225NULLNULLNULL-0.28596-0.45399
hsa-miR-503-5p152195225NULLNULLNULL-0.16293-0.25196
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-646152195225NULLNULLNULL-0.07581-0.11583
hsa-miR-126-5p152305236NULLNULLNULL-0.02478-0.03777
hsa-miR-545-3p252165222NULLNULLNULL-0.10288-0.15791
hsa-miR-4490151965202NULLNULLNULL-0.13283-0.20387
hsa-miR-4774-5p351955202NULLNULLNULL-0.21593-0.33797
hsa-miR-889-3p152095215NULLNULLNULL-0.00765-0.01047
hsa-miR-4524a-5p352195226NULLNULLNULL-0.26494-0.41897
hsa-miR-4524b-5p352195226NULLNULLNULL-0.25994-0.41097
hsa-miR-4795-3p252305236NULLNULLNULL-0.01361-0.02043
hsa-miR-374b-3p252205226NULLNULLNULL-0.11285-0.17287