Cluster List : 261~287

miR-3662
miR-3163
miR-451b
miR-4524-5p
miR-646
miR-374b-3p
miR-598-5p

miR-15-5p/16-5p/195-5p/424-5p/...
miR-503-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 2
Read Number : 2
Read Number : 2
Read Number : 7
Read Number : 6
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
                                    CA------U---------------U--------UUA                                            
                                     A------U---------------U--------UUA-U                                           
                                                         UCUUGCU                                      
                                                           GCUGC-U-A--A                                 
                                                           GCUGC-U-A                                   
                                                            CUGC-U-A--AA                                 
                                                                 AUCACCGA                             

                                                           UGCUGC-U-A                                   
                                                           GCUGC-U-A                                   
                                    CCA   U        U    UUA UU UUUCUUGCUGC U A AAUC                                
211........221..........231................241.......251...............261......................................271.......281...........291........301.........311..........321..........331.......341.......
AGCAUU-CCCGGGC---GGGUGACCCA--GCAC---GG----UCCCUCUUGGAAUUGGA-U-------UCGCCA------U---------------U--------UUA-UU-UUUCUUGCUGC-U-A--AAUCACCGAG-CCCGGAAGAU-UAGAGAG-U-UUUA-UUUC-UGGGA--UU-CCUGUAGACACACCC

                             A T    TCGCCA   T        T    TTA TT TT 1                                        
                             A T    TCGCCA   T        T    TTA TT TTACTTGCTGC T A  1                                 
                              T    TCGCCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AA 1                                
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AA 2                                
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A  2                                 
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T  2                                 
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AATC 2                               
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A  7                                 
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AAT 6                               
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGATGC T A A 1                                
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A  1                                 
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AAT 1                               
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AATCACCT 1                             
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AATC 2                               
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AAT 2                               
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AATCACCGT 1                            
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AAT 1                               
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A  1                                 
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A  1                                 
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A A 3                                
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A A 3                                
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A A 3                                
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AATC 1                               
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AATC 1                               
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A A 2                                
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T  1                                 
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AAT 3                               
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AA 1                                
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A A 1                                
                                    CCA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A  2                                 
                                    CA   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A A 1                                
                                     A   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A  1                                 
                                     A   T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A A 1                                
                                        T        T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A A 1                                
                                        T        T    TTA TT TTTCTTGCTGA T A A 1                                
                                                T    TTA TT TTTCTAGCTGC T A AAT 2                               
                                                T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A A 1                                
                                                T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A A 1                                
                                                T    TTA TT TTTCTTGCTGC T A AA 2                                
                                                     TTA TT TATCTTGCTGC T A AAT 1                               
                                                     TA TT TTTCTTGCTGC T A AA 2                                
                                                     TC TT TTTCTTGCTGC T A A 1                                
                                                        TATCTTGCTGC T A AATC 1                               
                                                        TTTCTTGCTGC T A AAT 2                               
                                                         TTTTTGCTGC T A AATC 1                               
                                                         TTCTTGCTGC T A AATCACCG 1                             
   

NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)

Conserved (8mer) (0.82)
Conserved (7mer-1a) (0.70)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-15b-5p3276283NULLNULLNULL-0.51199-0.51299
hsa-miR-6838-5p3276283NULLNULLNULL-0.52999-0.53099
hsa-miR-497-5p3276283NULLNULLNULL-0.51699-0.51799
hsa-miR-195-5p3276283NULLNULLNULL-0.55199-0.55299
hsa-miR-16-5p3276283NULLNULLNULL-0.55199-0.55299
hsa-miR-15a-5p3276283NULLNULLNULL-0.51999-0.52099
hsa-miR-424-5p3276283NULLNULLNULL-0.53299-0.53399
hsa-miR-503-5p1277283NULLNULLNULL-0.31199-0.31298
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-36621262268NULLNULLNULL-0.01070-0.01047
hsa-miR-451b2273279NULLNULLNULL-0.18995-0.18993
hsa-miR-6461277283NULLNULLNULL-0.15492-0.15488
hsa-miR-31632263269NULLNULLNULL-0.02084-0.02065
hsa-miR-598-5p3285292NULLNULLNULL-0.52798-0.52898
hsa-miR-4524a-5p3277284NULLNULLNULL-0.49199-0.49298
hsa-miR-4524b-5p3277284NULLNULLNULL-0.49199-0.49298
hsa-miR-374b-3p3278285NULLNULLNULL-0.28297-0.28296