Cluster List : 447~514

miR-2681-3p
miR-6776-3p
miR-497-3p
miR-548aa/548ap-3p/548t-3p
miR-4668-5p
miR-3153/6733-5p/6739-5p
miR-204-3p/4646-5p
miR-4292/6791-5p
miR-146b-3p
miR-3173-5p/6799-3p
miR-7976
miR-3157-3p
miR-1915-5p
miR-7109-3p
miR-1261
miR-106a-3p
miR-504-3p
miR-516b-5p
miR-383-3p
miR-3065-3p
miR-3936
miR-3179
miR-6864-5p
miR-7515
miR-6126

miR-874-3p
miR-130-3p/301-3p/3666/4295/45...
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 6
Read Number : 3
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 16
Read Number : 2
Read Number : 17
Read Number : 4
Read Number : 3
Read Number : 2
Read Number : 13
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 11
Read Number : 13
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 3
Read Number : 10
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 6
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 5
Read Number : 2
                          CCAUGAU                                     
                                 GGUGGUU                              
                                 GUGGUUU                              
                                  UGGUUUU                             
                                   UUUUCCCA                           
                                    UUUCCCA                           
                                    UUCCCAG                           
                                     CCCAGGG                          
                                      CAGGGCA                         
                                      CAGGGCA                         
                                      CAGGGCA                         
                                       AGGGCAA                        
                                        GGCAAGG                       
                                          AGGCUUA                     
                                            UUAUCCA                   
                                              CAUUGCA                 
                                                GCACUCCA              
                                                  CUCCAGA             
                                                      GUGCUGA         
                                                      GUGCUGA         
                                                         ACCCCUU      
                                                         CCCCUUCA     
                                                          CCCUUCAA     
                                                          CCCUUCA     
                                                          CCUUCAA     

                                      CAGGGCAA                        
                                               UUGCACU                
                                                 CACUCCA              
                         ACCAUGAUCAC GAAGGUGGUUUUCCCAGGGCAAGGCUUAUCCAUUGCACUCCAGAUGUGCUGACCCCU       
....401.......411.......421.......431.......441.......451........461.......471.......481.......491.......501.......511.......521.......
AAUUGAUCUUAAAAAUAUAUGCAAUAUAUACUUACCUGGCAGGGAAGAUUACCAUGAUCAC-GAAGGUGGUUUUCCCAGGGCAAGGCUUAUCCAUUGCACUCCAGAUGUGCUGACCCCUUCAAUUUCCCAAA

           CAATATATACTTACCTGGCAGGGAAGATTA 1                                        
                        ATACCATGATCAC GAA 1                                 
                        ATACCATGATCAC GAAG 1                                
                        ATACCATGATCAC GAA 1                                 
                         ACCATGATCAT GAAGGT 1                               
                         ACCATGATCAC GAAGG 1                                
                          CATGATCAC TAAGGTGG 1                              
                           ATGATCAC GAAGGTGGTTTTCCCAGGGCGAGG 1                      
                           ATGATCAC GAAGGTGGTTTTCCCAGGGCG 1                        
                             CAC GAAGGTGGTTTTCCCAGGGCGAG 1                       
                              AC GAAGGTGGTTTTCCCAG 1                          
                              AC GAAGGTGGTTTTCCCAG 3                          
                              C GAAGGTGGTTTTCCC 1                           
                                AAGGTGGTTTTCCCAG 1                          
                                AAGGTGGTTTTCCCAGGGCGAG 2                       
                                   GTTTTCCCAGGGCGAGGCTTA 1                    
                                   TTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATT 2                 
                                   TTTTCCCAGGGCGAGGCTTA 1                    
                                   TTTTCCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 1                 
                                    TTTCCCAGGGCGAGGC 1                      
                                    TTCCCAGGGCGAGGCTTATCCA 2                  
                                     TCCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 1                 
                                     TCCCAGGGCGAGGCTTATCCA 2                  
                                     TCCCAGGGCGAGGCTTA 2                    
                                     TCCCAGGGCGAGGCTTATCCAT 1                  
                                     TCCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 6                 
                                     TCCCAGGGCGAGGCTTATCCA 3                  
                                     TCCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 2                 
                                     TCCCAGGGCGAGGCTTATCCATT 1                 
                                     CCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 3                 
                                     CCCAGGGCGAGGCTTAT 1                    
                                     CCCAGGGCGAGGCTTATCCA 1                  
                                     CCCAGGGCGAGGCTTA 1                    
                                     CCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 2                 
                                     CCCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 1                 
                                     CCCAGGGCGAGGCTTATC 1                   
                                      CCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 16                
                                      CCAGGGCAAGGCTTATCCATTG 2                 
                                      CCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 17                
                                      CCAGGGCGAGGCTTATCCATT 4                 
                                      CCAGGGCGAGGCTTATCCATT 3                 
                                      CCAGGGCGAGGCTTATCCATT 2                 
                                      CCAGGGCGAGGCTTATCCATTG 13                
                                      CCAGGGCGAGGCTTA 1                    
                                      CCAGGGCGAGGCTTATCCA 1                  
                                      CCAGGGCGAGGCTTATCCA 1                  
                                      CCAGGGCGAGGCTTATCCAT 4                  
                                      CCAGGGCGAGGCTTATC 1                   
                                      CCAGGGCGAGGCTTATCCATT 1                 
                                      CAGGGCGAGGCTTATCCATTG 11                
                                      CAGGGCGAGGCTTATCCATTG 13                
                                      CAGGGCGAGGCTTATCCATT 1                 
                                      CAGGGCGAGGCTTATCCATTGCA 1                
                                      CAGGGCGAGGCTTAT 1                    
                                      CAGGGCGAGGCTTATCC 1                   
                                      CAGGGCGAGGCTTATCCATT 1                 
                                      CAGGGCGAGGCTTATCCA 1                  
                                      CAGGGCAAGGCTTGT 1                    
                                      CAGGGCGAGGCTTATCCATT 1                 
                                      CAGGGCGAGGCTTATCCATTG 4                 
                                       AGGGCGAGGCTTATCCAT 3                  
                                       AGGGCGAGGCTTATCCATTG 10                
                                       AGGGCGAGGCTTATCC 1                   
                                       AGGGCGAGGCTTATCCATT 2                 
                                       AGGGCGAGGCTTATCCATT 1                 
                                       AGGGCGAGGCTTATCCATTG 1                 
                                           TCTTATCCATTGCACTCC 1              
                                           CTTATCCATTGCACTCCG 1             
                                           CTTATCCATTGCACTCC 1              
                                           CTTATCCATTGCACTCC 3              
                                           CTTATCCATTGCACTCCGGAT 6            
                                            TTATCCATTGCACTCCGGATGTGCTG 1         
                                            TATCCATTGCACTCCGG 2             
                                            TATCCATTGCGCTCCA 1             
                                              CCATTGCACTCCGGATGTGC 1          
                                              CATTGCACTCCGGATGTGC 1          
                                              CATTGCACTCCGGATG 1           
                                               ATTGCACTCCGGATGTGCTG 1         
                                               ATTGCACTCCGGATGTGC 1          
                                               ATTGCACTCCGGATGTGCTGACC 1       
                                               ATTGCACTCCGGATGTGCTGACCC 2       
                                               TTGCACTCCGGATGTGC 1          
                                               TTGCACTCCGGATGTGCTGACCC 1       
                                                 CACTCCGGATGTGCTGAC 1        
                                                 ACTCCGGATGTGCTGA 1        
                                                 ACTCCGGATGTGCTGAC 1        
                                                  TCCGGATGTGCTGAC 1        
                                                  TCCGGATGTGCTGACCCCT 1      
                                                  TCCGGATGTGCTGACC 2       
                                                   CCGGATGTGCTGACCCCT 1      
                                                   CAGATGTGCTGACCTCT 1      
                                                   CGGATGTGCTGACCC 1       
                                                   CGGATGTGCTGACCCC 5      
                                                    GATGTGCTGACCCCTG 2     
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (8mer) (NULL)
Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-548aa2463469NULLNULLNULL-0.00544-0.02036
hsa-miR-548ap-3p2463469NULLNULLNULL-0.00545-0.02036
hsa-miR-548t-3p2463469NULLNULLNULL-0.00544-0.02036
hsa-miR-497-3p2462468NULLNULLNULL-0.00565-0.02068
hsa-miR-6776-3p2461467NULLNULLNULL-0.03973-0.14885
hsa-miR-7109-3p1479485NULLNULLNULL-0.02466-0.09077
hsa-miR-39362509515NULLNULLNULL-0.04358-0.16487
hsa-miR-130a-3p2490496NULLNULLNULL-0.01352-0.05064
hsa-miR-130b-3p2490496NULLNULLNULL-0.01351-0.05064
hsa-miR-301a-3p2490496NULLNULLNULL-0.01049-0.03958
hsa-miR-301b-3p2490496NULLNULLNULL-0.01351-0.05064
hsa-miR-36662490496NULLNULLNULL-0.01350-0.05064
hsa-miR-42952490496NULLNULLNULL-0.01655-0.06170
hsa-miR-454-3p2490496NULLNULLNULL-0.01450-0.05364
hsa-miR-2681-3p2448454NULLNULLNULL-0.02060-0.07473
hsa-miR-3065-3p1503509NULLNULLNULL-0.00350-0.01044
hsa-miR-383-3p1503509NULLNULLNULL-0.02468-0.08983
hsa-miR-42922470476NULLNULLNULL-0.03961-0.14980
hsa-miR-6791-5p2470476NULLNULLNULL-0.03156-0.11671
hsa-miR-1915-5p2475481NULLNULLNULL-0.03157-0.11669
hsa-miR-204-3p2468474NULLNULLNULL-0.00552-0.02050
hsa-miR-4646-5p2468474NULLNULLNULL-0.00540-0.02033
hsa-miR-75151511517NULLNULLNULL-0.02342-0.08865
hsa-miR-31793510517NULLNULLNULL-0.07472-0.29695
hsa-miR-79761472478NULLNULLNULL-0.01742-0.06462
hsa-miR-3173-5p1472478NULLNULLNULL-0.00338-0.01030
hsa-miR-6799-3p1472478NULLNULLNULL-0.00336-0.01028
hsa-miR-146b-3p1472478NULLNULLNULL-0.00636-0.02241
hsa-miR-504-3p3492499NULLNULLNULL-0.05479-0.21292
hsa-miR-122-5p1493499NULLNULLNULL-0.02662-0.09980
hsa-miR-4668-5p3466473NULLNULLNULL-0.00835-0.03038
hsa-miR-31531467473NULLNULLNULL-0.00349-0.01040
hsa-miR-6733-5p1467473NULLNULLNULL-0.00339-0.01030
hsa-miR-6739-5p1467473NULLNULLNULL-0.00338-0.01029
hsa-miR-516b-5p2495501NULLNULLNULL-0.02855-0.10669
hsa-miR-61261512518NULLNULLNULL-0.00354-0.01048
hsa-miR-6864-5p3511518NULLNULLNULL-0.06074-0.23793
hsa-miR-106a-3p2488494NULLNULLNULL-0.00546-0.02039
hsa-miR-3157-3p1473479NULLNULLNULL-0.02145-0.07869
hsa-miR-874-3p3472479NULLNULLNULL-0.04367-0.16485
hsa-miR-12612483489NULLNULLNULL-0.01235-0.04337