Cluster List : 3025~3043

miR-4746-3p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430

miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
                                         CACCGCA                                           
                                           GCACUCCA                                         
                                            CUCCAGC                                        
                                             UCCAGCC                                       

                                           CACUCCA                                         
                                     AUUGCACCACCGCACUCCA                                         
......2981......2991..............................3001......3011......3021......3031......3041.........3051......3061......3071........3081........3091..................3101......
AGGUGGGAGAAUCACUUGAACCC------------------------AAGAGGCGGAGGUUGCAGUGAGCCAAGAUUGCACCACCGCACUCCAGCCUGG---GGGACAGAGUGAGACUCCGUCUC--AAAAAAAAAAAAA--UUAUUC-----------AGUGAAAG-UGGAUC

                                  AGCCAAGATTGCACCACCGCACTCC 1                                        
                                  AGCCAAGATTGCACCAGCGCACTCC 1                                        
                                  AGCCAAGATTGCACCACCGCACTCCAC 1                                       
                                   CCAAGATTGCACCAGCGCACTCCA 1                                        
                                     ATTGCACCACCGCACTCC 1                                        
                                     ATTGCACCACCGCACTTC 1                                        
                                     ATTGCACCACCGCACTTCAG 1                                       
                                     ATTGCACCAGCGCACTCC 1                                        
                                     ATTGCACCAGCGCACTCCA 1                                        
                                     ATTGCACCAGCGCACTCCAG 1                                       
                                     ATTGCACGACCGCACTC 1                                         
                                     ATTGCACGACCGCACTCC 1                                        
   

NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-4746-3p130323038NULLNULLNULL-0.00217-0.12768
hsa-miR-3135b230393045NULLNULLNULL-0.00132-0.05162
hsa-miR-504-3p330363043NULLNULLNULL-0.00137-0.03052
hsa-miR-122-5p130373043NULLNULLNULL-0.00023-0.01436
hsa-miR-3652230403046NULLNULLNULL-0.00227-0.09374
hsa-miR-4430230403046NULLNULLNULL-0.00227-0.13084