Cluster List : 164~190

miR-3927-5p
miR-337-3p
miR-3685
miR-1277-5p
miR-4519
miR-548e-5p
miR-7849-3p
miR-4666-3p

miR-202-5p
miR-384
miR-15-5p/16-5p/195-5p/424-5p/...
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 3
Read Number : 1
                                            GAUAGGA                                                                     
                                             AUAGGAA                                                                     
                                             UAGGAAA                                                                    
                                                AUAUAUU                                                                 
                                                    CACUGCU                                                              
                                                       UGCUUU-U-A                                                         
                                                           A-AUUGUA                                                      
                                                            AUUGUAU                                                     

                                             AUAGGAA                                                                     
                                             UAGGAAA                                                                    
                                                     UGCUGCU                                                            
                                               AAAUAUAUUCACUGCUGCUUU U A AUUG                                                       
........121.........131........................................141...............151.......161.......171.......181..........191........201................................211.......221..............................231.............241.......
CACAUG-UAU--AAAGUUUACAU----AAA-----------GAA---------G---------U--------UUUUUUAAGUUAUUGAGAUAGGAAAUAUAUUCACUGCUGCUUU-U-A-AUUGUAUUUUA-UCCA-A---U-----------U--------ACAUU--UAAUACACUAAAAAAAA------------U-----------CUUGUU---G-G-AAUU-CUGUU

                                               AAATATATTCACTGCTGCTTT T A ATTG 3                                                      
                                               AAATATATTCACTGCTGCTTT T A ATTG 3                                                      
                                               AAATATATTCACTGCTGCTTT T A ATTG 3                                                      
                                                AATATATTCACTGCTGCTTT T A 2                                                        
                                                AAATATTCACTGCTGCTTT T A ATTG 1                                                      
                                                 AATATTCACTGCTGCTTT T A AT 2                                                       
                                                  TTTCACTGCTGCTTT T A 3                                                        
                                                   TTCACTGCTGCTTT T A T 1                                                       
   

NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (NULL)
Conserved (7mer-m8) (0.49)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-195-5p2176182NULLNULLNULL-0.43899-0.43899
hsa-miR-497-5p2176182NULLNULLNULL-0.36998-0.36998
hsa-miR-15a-5p2176182NULLNULLNULL-0.39498-0.39498
hsa-miR-15b-5p2176182NULLNULLNULL-0.38398-0.38398
hsa-miR-16-5p2176182NULLNULLNULL-0.43899-0.43899
hsa-miR-6838-5p2176182NULLNULLNULL-0.37398-0.37398
hsa-miR-424-5p2176182NULLNULLNULL-0.36998-0.36997
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-548e-5p3179186NULLNULLNULL-0.26099-0.26098
hsa-miR-1277-5p2166172NULLNULLNULL-0.05591-0.05587
hsa-miR-7849-3p1186192NULLNULLNULL-0.06895-0.06893
hsa-miR-45192173179NULLNULLNULL-0.29497-0.29496
hsa-miR-4666a-3p2187193NULLNULLNULL-0.17298-0.17297
hsa-miR-3927-5p1158164NULLNULLNULL-0.25596-0.25594
hsa-miR-337-3p1159165NULLNULLNULL-0.23796-0.23794
hsa-miR-202-5p1159165NULLNULLNULL-0.26597-0.26596
hsa-miR-36851160166NULLNULLNULL-0.10091-0.10087
hsa-miR-3841160166NULLNULLNULL-0.17295-0.17292