Cluster List : 5804~5832

miR-3125/3916/6859-5p
miR-4428
miR-545-3p
miR-6792-5p
miR-4503
miR-125b-2-3p
miR-5582-5p

miR-9-5p
miR-15-5p/16-5p/195-5p/424-5p/...
miR-124-3p.1
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 7
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 17
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 2
Read Number : 27
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 5
Read Number : 2
Read Number : 5
Read Number : 3
Read Number : 5
Read Number : 2
Read Number : 5
                              UUCCU-CU                                                                
                                U-CUCCUU                                                              
                                   UU---UGCUG                                                          
                                       CUGCUUAA                                                        
                                       UGCUUAAA                                                       
                                           ACUU-GUG                                                    
                                            U-GUGCCU                                                  

                         CCAAAGA                                                                      
                                      UGCUGCU                                                         
                                             GUGCCUUA                                                 
                            A UUUUCCU CUCCUU  UGCUGCUUAAACUU G                                                     
........5761........5771.........5781......5791......5801.......5811..........5821......5831.......5841..............5851......5861.........................................5871................5881......
AACACUG-CCUG--UCCCCCACA---GCAAAUAUUGAUGCUGUUGGUCAGCCAAAGA-UUUUCCU-CUCCUU---UGCUGCUUAAACUU-GUGCCUUAAUAUU---GUACAU-----AAUAAAUGGAUA---------------------AAAU-GG----C---------AAAA--UGA--------CUCUUUUC

                            A TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT G 7                                                    
                            A TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT 4                                                    
                            A TTTTCCT CTCCTT  AGCTGCTTAAACTT G 1                                                    
                            A TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT G 3                                                    
                            A TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT G 17                                                   
                            G TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT G 1                                                    
                            A TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT 1                                                    
                            A TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTT 3                                                        
                            A TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT G 2                                                    
                            A TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT G 27                                                   
                            A TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT 2                                                    
                            A TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACT 1                                                     
                            A TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT G 1                                                    
                             TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT 1                                                    
                             TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT G 1                                                    
                             TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACT 1                                                     
                             TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT G 5                                                    
                             TTTTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACT 2                                                     
                              TTCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT G 5                                                    
                               TCCT CTCCTT  TGCTGCTTAAACTT G 3                                                    
                                 CTCCTT  TGCTGCTTAAAC 5                                                      
                                  TCCTT  TGCTGCTTAAACT 2                                                     
                                  TCCTT  TGCTGCTTAAACTT 5                                                    
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.83)
Conserved (7mer-m8) (0.77)
Conserved (8mer) (0.99)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-9-5p157985804NULLNULLNULL-0.05481-0.08382
hsa-miR-15a-5p258185824NULLNULLNULL-0.20091-0.31996
hsa-miR-497-5p258185824NULLNULLNULL-0.19191-0.30596
hsa-miR-195-5p258185824NULLNULLNULL-0.18690-0.29795
hsa-miR-424-5p258185824NULLNULLNULL-0.17889-0.28394
hsa-miR-16-5p258185824NULLNULLNULL-0.18690-0.29795
hsa-miR-15b-5p258185824NULLNULLNULL-0.20091-0.31996
hsa-miR-6838-5p258185824NULLNULLNULL-0.20091-0.32096
hsa-miR-124-3p.1358325839NULLNULLNULL-0.27195-0.43999
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-4428258115817NULLNULLNULL-0.04870-0.07570
hsa-miR-3125258075813NULLNULLNULL-0.06677-0.10379
hsa-miR-3916258075813NULLNULLNULL-0.08882-0.13785
hsa-miR-6859-5p258075813NULLNULLNULL-0.03476-0.05276
hsa-miR-5582-5p258315837NULLNULLNULL-0.18291-0.29096
hsa-miR-125b-2-3p258285834NULLNULLNULL-0.07787-0.12089
hsa-miR-545-3p258165822NULLNULLNULL-0.01347-0.02031
hsa-miR-6792-5p358205827NULLNULLNULL-0.10891-0.17094
hsa-miR-4503358215828NULLNULLNULL-0.03861-0.05852