Cluster List : 77~112

miR-711
miR-211-3p
miR-6510-5p
miR-214-3p/761/3619-5p
miR-3925-5p
miR-3123
miR-6832-5p
miR-4451
miR-3927-3p/6831-5p
miR-202-3p
miR-4780
miR-6769-3p
miR-4480
miR-4722-3p/6727-3p
miR-6752-3p
miR-6801-3p/6810-3p
miR-6846-3p

miR-15-5p/16-5p/195-5p/424-5p/...
let-7-5p/98-5p/miR-4458/4500
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 50
Read Number : 4
Read Number : 43
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 43
Read Number : 126
Read Number : 157
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 180
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 32
Read Number : 6
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 30
                                  UG---GGUCC                                                                              
                                     GUCCCU---G                                                                           
                                      CCCU---GCU                                                                          
                                      CCU---GCUG                                                                         
                                            UUCUCUA                                                                     
                                            UUCUCUA                                                                     
                                             UCUCUAC                                                                    
                                             CUCUACC                                                                    
                                              UCUACCU                                                                   
                                               UACCUCA                                                                  
                                                 UCAAG-----GG                                                              
                                                  AG-----GGG-CU                                                            
                                                        CUUGG-CA                                                         
                                                         UGG-CAGG                                                        
                                                         GG-CAGGG                                                       
                                                          G-CAGGGG                                                       
                                                           AGGGG----------UC                                                 

                                       U---GCUGCU                                                                        
                                              CUACCUCA                                                                  
                                     UCCCU  GCUGCUUUCUCUACCUCAAG   GGG CUUGG CAG                                                        
....31..............41..................51........61.............71...........81...........91........101..............111.................121.........131.................................141.................151..........................
GACAGA--GUCCGAAU----CC---UACU-------CCAUCCUUCAUGGAGACCCCU-GG-U---GCUG---GGUCCCU---GCUGCUUUCUCUACCUCAAG-----GGG-CUUGG-CAGGGG----------UCCCUGCUGCUG--ACCU--CC------------C------------CUUGAGGAC-C-----CUC-CUC---ACCC-------------------ACU

                                     TCCCT  GCTGCTTTCTCTACCTCAA   50                                                              
                                     TCCCT  GCTGCTTTCTCTACCTCAC   4                                                              
                                       T  GCTGCTTTCTCTACCTCAAG   43                                                             
                                       T  GCTGCTTTCTCTACCTCAAC   1                                                              
                                           CATTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAG 1                                                       
                                           CTTTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAG 43                                                       
                                           CTTTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAG 12     6                                                 
                                           CTTTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAG 15     7                                                 
                                           ATTTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAG 1                                                       
                                           CTTTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAC 3                                                       
                                           NTTTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAG 1                                                       
                                           CTTTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAA 1                                                       
                                           CTTTCTCTACCTCAAG   GTG CTTGG CAG 1                                                       
                                           CTTTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAG 18     0                                                 
                                           CTTTCTCTAGCTCAAG   GGG CTTGG CAG 1                                                       
                                           CTTTCTCTACCTCAAG   GGG TTTGG CAG 1                                                       
                                           CTTTCTCTACCTAAAG   GGG CTTGG CAG 1                                                       
                                           CTTTCTCTACATCAAG   GGG CTTGG CAG 1                                                       
                                           CTTTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CA 2                                                        
                                           CTTTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGT CAG 1                                                       
                                           CTTTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG C 1                                                        
                                           CTTTCTCTACCTCAAG   GGG ATTGG CAG 1                                                       
                                            TTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAC 1                                                       
                                            TTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAG 32                                                       
                                            TTCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CCG 6                                                       
                                             TCTCTACATCAAG   GGG CTTGG CAG 1                                                       
                                             TCTCTACCTGAAG   GGG CTTGG CAG 1                                                       
                                             TCTCTACCTTAAG   GGG CTTGG CAG 1                                                       
                                             TCNCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAG 2                                                       
                                             TCTCTACCTCAAG   GGG CTTGG CAC 3                                                       
                                             TCTCTACTTCAAG   GGG CTTGG CAG 1                                                       
                                                ACTCAAG   GGG CTTGG CAG 30                                                       
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (0.01)
Conserved (8mer) (0.96)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-445839299NULLNULLNULL-0.66399-0.66399
hsa-let-7i-5p39299NULLNULLNULL-0.62999-0.62999
hsa-miR-450039299NULLNULLNULL-0.62999-0.62999
hsa-let-7d-5p39299NULLNULLNULL-0.67199-0.67199
hsa-miR-98-5p39299NULLNULLNULL-0.63799-0.63799
hsa-let-7g-5p39299NULLNULLNULL-0.63799-0.63799
hsa-let-7f-5p39299NULLNULLNULL-0.63799-0.63799
hsa-let-7e-5p39299NULLNULLNULL-0.62999-0.62999
hsa-let-7a-5p39299NULLNULLNULL-0.62999-0.62999
hsa-let-7c-5p39299NULLNULLNULL-0.62999-0.62999
hsa-let-7b-5p39299NULLNULLNULL-0.62999-0.62999
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-3925-5p18894NULLNULLNULL-0.10394-0.10391
hsa-miR-312318894NULLNULLNULL-0.07892-0.07888
hsa-miR-15a-5p28187NULLNULLNULL-0.17188-0.17183
hsa-miR-15b-5p28187NULLNULLNULL-0.18289-0.18285
hsa-miR-16-5p28187NULLNULLNULL-0.17188-0.17184
hsa-miR-195-5p28187NULLNULLNULL-0.18289-0.18285
hsa-miR-424-5p28187NULLNULLNULL-0.16888-0.16884
hsa-miR-497-5p28187NULLNULLNULL-0.16889-0.16884
hsa-miR-6838-5p28187NULLNULLNULL-0.19490-0.19486
hsa-miR-6510-5p27884NULLNULLNULL-0.21894-0.21892
hsa-miR-6769a-3p2100106NULLNULLNULL-0.16495-0.16493
hsa-miR-3927-3p29197NULLNULLNULL-0.22593-0.22590
hsa-miR-6831-5p29197NULLNULLNULL-0.25095-0.25093
hsa-miR-214-3p27985NULLNULLNULL-0.18794-0.18792
hsa-miR-3619-5p27985NULLNULLNULL-0.17593-0.17591
hsa-miR-76127985NULLNULLNULL-0.11393-0.11391
hsa-miR-211-3p27682NULLNULLNULL-0.21697-0.21696
hsa-miR-6801-3p2109115NULLNULLNULL-0.07874-0.07864
hsa-miR-6810-3p2109115NULLNULLNULL-0.12182-0.12175
hsa-miR-6752-3p2108114NULLNULLNULL-0.04365-0.04352
hsa-miR-4780297103NULLNULLNULL-0.12583-0.12574
hsa-miR-4722-3p2107113NULLNULLNULL-0.02046-0.02020
hsa-miR-6727-3p2107113NULLNULLNULL-0.02049-0.02024
hsa-miR-6846-3p2111117NULLNULLNULL-0.07470-0.07457
hsa-miR-202-3p19399NULLNULLNULL-0.20292-0.20287
hsa-miR-44801105111NULLNULLNULL-0.03970-0.03957
hsa-miR-71127379NULLNULLNULL-0.14787-0.14782
hsa-miR-445129096NULLNULLNULL-0.35496-0.35495
hsa-miR-6832-5p28995NULLNULLNULL-0.22692-0.22688