Cluster List : 1976~1999

miR-4690-3p/5685
miR-6722-5p
miR-106a-3p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430

miR-652-3p
miR-130-3p/301-3p/3666/4295/45...
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 34
                                         UGGGCUGA                                                 
                                              UGCGCCA                                            
                                                 CAU--UGCA                                        
                                                    GCACUCCA                                      
                                                     CUCCA----GC                                   
                                                      UCCA----GCC                                  

                                               GCGCCAU                                           
                                                  U--UGCACU                                       
                                                    CACUCCA                                      
                                          GGCUGAGGUUGCGCCAU UGCACUC                                       
.....1931.....................................1941......1951......1961........1971......1981......1991........2001..........2011..........2021......2031.................2041.......2051......
AAGGCUG------------------------------A-GGCAGGAGGAUAGCUUGAACCCAGGAGGCAGAGGC--UGCGGUGGGCUGAGGUUGCGCCAU--UGCACUCCA----GCCUGGGCAACA----AGAGCGAAACUCCGUCUCAAAA-AAAAA----------AAAAAAAA-AAACUUCU

                                          GGCTGAGATTGCGCCAT TGCACT 1                                      
                                          GGCTGAGATTGCGCCAT TGCACTC 3  4                                   
   

NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (NULL)
Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-130a-3p219921998NULLNULLNULL-0.01754-0.02038
hsa-miR-130b-3p219921998NULLNULLNULL-0.01753-0.02037
hsa-miR-301a-3p219921998NULLNULLNULL-0.01754-0.02037
hsa-miR-301b-3p219921998NULLNULLNULL-0.01754-0.02037
hsa-miR-3666219921998NULLNULLNULL-0.01753-0.02036
hsa-miR-4295219921998NULLNULLNULL-0.01755-0.02039
hsa-miR-454-3p219921998NULLNULLNULL-0.01752-0.02035
hsa-miR-652-3p219861992NULLNULLNULL-0.17786-0.21580
hsa-miR-4690-3p319741981NULLNULLNULL-0.02567-0.03059
hsa-miR-5685319741981NULLNULLNULL-0.02556-0.03044
hsa-miR-3135b219972003NULLNULLNULL-0.01754-0.02032
hsa-miR-504-3p319942001NULLNULLNULL-0.02568-0.03052
hsa-miR-122-5p119952001NULLNULLNULL-0.00843-0.01018
hsa-miR-6722-5p119851991NULLNULLNULL-0.12575-0.15164
hsa-miR-3652219982004NULLNULLNULL-0.01847-0.02134
hsa-miR-4430219982004NULLNULLNULL-0.02151-0.02535
hsa-miR-106a-3p219901996NULLNULLNULL-0.01758-0.02039