Cluster List : 1858~1879

miR-6741-3p
miR-4638-5p
miR-1307-3p
miR-767-5p
miR-593-5p
miR-5197-5p
miR-106a-3p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430

miR-183-5p.1
miR-130-3p/301-3p/3666/4295/45...
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 2
Read Number : 74
                       GAGCCGA                                                  
                       AGCCGAGA                                                 
                        GCCGAGA                                                 
                           AU-GGUGC                                             
                           U-GGUGCCA                                            
                             UGCCAUU                                           
                               CAUUGCA                                          
                                 GCA--------CUCCA                                   
                                      CUCCAGC                                  
                                       UCCAGCC                                  

                             GUGCCAU                                            
                                UUGCA--------CU                                     
                                 CA--------CUCCA                                   
                          AGAU GGUGCCAUUGCA    CUCCAG                                   
...1811......1821......1831......1841.......1851......1861.......1871..............1881......1891......1901..........1911............1921......1931......
CCUGUAAUCCCAGCUACUUGGGAGGCUGAGGCAGA-GGUUGCAGUGAGCCGAGAU-GGUGCCAUUGCA--------CUCCAGCCUGGGCAACAAAAGCAAAACUCCAUCUA----AAAAAAAAAA------GAAAGAAAGAAAUAGGCAGG

                          AGAA GGTGCCATTGCA    CTCCA 2                                  
                          AGAA GGTGCCATTGCA    CTCCAG 74                                 
   

NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-5197-5p218641870NULLNULLNULL-0.00226-0.02022
hsa-miR-130a-3p218691875NULLNULLNULL-0.00239-0.02038
hsa-miR-130b-3p218691875NULLNULLNULL-0.00237-0.02037
hsa-miR-301a-3p218691875NULLNULLNULL-0.00238-0.02037
hsa-miR-301b-3p218691875NULLNULLNULL-0.00238-0.02037
hsa-miR-3666218691875NULLNULLNULL-0.00236-0.02036
hsa-miR-4295218691875NULLNULLNULL-0.00238-0.02039
hsa-miR-454-3p218691875NULLNULLNULL-0.00235-0.02035
hsa-miR-183-5p.1218631869NULLNULLNULL-0.01455-0.13584
hsa-miR-6741-3p118521858NULLNULLNULL-0.01529-0.14567
hsa-miR-1307-3p118541860NULLNULLNULL-0.01240-0.11769
hsa-miR-4638-5p318531860NULLNULLNULL-0.02446-0.23980
hsa-miR-767-5p218601866NULLNULLNULL-0.00431-0.03644
hsa-miR-3135b218741880NULLNULLNULL-0.00541-0.04860
hsa-miR-504-3p318711878NULLNULLNULL-0.01260-0.11981
hsa-miR-122-5p118721878NULLNULLNULL-0.00230-0.01637
hsa-miR-593-5p318611868NULLNULLNULL-0.02337-0.23485
hsa-miR-3652218751881NULLNULLNULL-0.00736-0.06564
hsa-miR-4430218751881NULLNULLNULL-0.00735-0.06966
hsa-miR-106a-3p218671873NULLNULLNULL-0.00240-0.02039