Cluster List : 1994~2025

miR-6741-3p
miR-4638-5p
miR-1307-3p
miR-767-5p
miR-593-5p
miR-891-3p
miR-5693
miR-6499-3p
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-500b-3p
miR-6879-3p
miR-6773-3p
miR-215-3p

miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 2
Read Number : 5
                      GAGCCGA                                               
                       AGCCGAGA                                              
                       GCCGAGA                                              
                          AUGGUGC                                           
                           UGGUGCCA                                          
                            GUGCCAC                                          
                             GCCACUG                                         
                              CACUGCA                                        
                              CACUGCACUCC                                      
                              ACUGCAC                                       
                                GCACUCCA                                     
                                 CUCCAGC                                    
                                  UCCAGCC                                    
                                     CUGGGUGA                                
                                      GGGUGACA                               
                                       GUGACAGA                              
                                       UGACAGA                              

                                CACUCCA                                     
                         AGAUGGUGCCACUGCACUCCAGCCUGGGUGAC                                
.......1951......1961......1971......1981......1991......2001......2011......2021......2031......2041........2051..................2061......2071......
UGAGGCAGGAGAACGGCGUGAACCCGGGAGGCGGAGCUUGCAGUGAGCCGAGAUGGUGCCACUGCACUCCAGCCUGGGUGACAGAGCGAGACUCCAUCUCAA--AAAAAAA--AAAAAAA----------CAGUUUCUCAGUCCA

                         AGGTGGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAGAG 2                             
                         AGAAGGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGGTGAC 5                               
   

NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-500b-3p320172024NULLNULLNULL-0.00041-0.03064
hsa-miR-5693220012007NULLNULLNULL-0.00045-0.02053
hsa-miR-6741-3p119881994NULLNULLNULL-0.00114-0.11656
hsa-miR-1307-3p119901996NULLNULLNULL-0.00225-0.12671
hsa-miR-4638-5p319891996NULLNULLNULL-0.00327-0.24981
hsa-miR-6773-3p320212028NULLNULLNULL-0.00137-0.06670
hsa-miR-215-3p120222028NULLNULLNULL-0.00026-0.01027
hsa-miR-767-5p219962002NULLNULLNULL-0.00017-0.02029
hsa-miR-6499-3p120032009NULLNULLNULL-0.00025-0.01023
hsa-miR-3135b220102016NULLNULLNULL-0.00027-0.02032
hsa-miR-504-3p320072014NULLNULLNULL-0.00139-0.07874
hsa-miR-122-5p120082014NULLNULLNULL-0.00018-0.01018
hsa-miR-593-5p319972004NULLNULLNULL-0.00317-0.23485
hsa-miR-3652220112017NULLNULLNULL-0.00019-0.02026
hsa-miR-4430220112017NULLNULLNULL-0.00016-0.02024
hsa-miR-6879-3p320192026NULLNULLNULL-0.00230-0.20181
hsa-miR-143-5p220042010NULLNULLNULL-0.00031-0.02042
hsa-miR-891a-3p219992005NULLNULLNULL-0.00030-0.03451
hsa-miR-5698-620032014NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL