Cluster List : 869~909

miR-4634
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-3191-5p
miR-6809-3p
miR-4768-5p/6833-3p
miR-1248

miR-33-5p
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 6
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 1
                      UCGCGCCA                                                  
                           GCACUCC---A                                           
                             CUCC---AGC                                          
                             UCC---AGCC                                          
                                      CAGAGAA                                   
                                      AGAGAAA                                  
                                      AGAGAAA                                  
                                                     AAGAAGGA                   

                         CAAUGCA                                               
                            CACUCC---A                                           
                         CAAUGCACUCC  AGCCUGGGCGACAGAGAAAAA       AAAAAAAAA                      
..821.......831.......841.......851.......861.......871..........881.......891....................901.......911........921........931.........941.......
AGAAUGGCCUGAACCCGGGAGGCGGAGCUUGCAGUGAGCCGAGAUCGCGCCAAUGCACUCC---AGCCUGGGCGACAGAGAAAAA-------------AAAAAAAAAAGAAGGAGC-CCUUGAAUCUGA-GAAUCCCCCA--GUUAAGAUG

                         CAATGCACTCC  AGCC 1                                         
                         CAATGCACTCC  AGCCTGGGCGACA 1                                    
                         CAATGCACTCC  AGCCTGGGCGAC 1                                     
                         CAATGCACTCC  AGCCTGGGCGACAG 2                                    
                         CAATGCACTCC  AGCCTGGGCGACAGAG 6                                   
                          AATGGACTCC  AGCCTGGGC 1                                      
                                      CAGAGAAAAA       AAAACAAA 1                      
                                      CCGAGAAAAA       AAAAAAAA 1                      
                                      CAGAGAAAAA       AAAAAAAAC 4                     
                                         GAA       AAAAAAAAAAGAAGGAG 1                 
                                          GA       AAAAAAAAAAGAAGGAG 1                 
   

NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-12483909916NULLNULLNULL-0.20095-0.21995
hsa-miR-3135b2876882NULLNULLNULL-0.02262-0.02447
hsa-miR-504-3p3873880NULLNULLNULL-0.07282-0.07874
hsa-miR-122-5p1874880NULLNULLNULL-0.01453-0.01536
hsa-miR-46343863870NULLNULLNULL-0.40092-0.44087
hsa-miR-36522877883NULLNULLNULL-0.04266-0.04654
hsa-miR-44302877883NULLNULLNULL-0.04667-0.05055
hsa-miR-3191-5p1891897NULLNULLNULL-0.02966-0.03155
hsa-miR-33a-5p2869875NULLNULLNULL-0.01871-0.02060
hsa-miR-33b-5p2869875NULLNULLNULL-0.01871-0.02060
hsa-miR-4768-5p1892898NULLNULLNULL-0.00958-0.01038
hsa-miR-6833-3p1892898NULLNULLNULL-0.00958-0.01038
hsa-miR-6809-3p1892898NULLNULLNULL-0.00953-0.01032