Cluster List : 3502~3533

miR-6847-3p
miR-1178-3p
miR-891-3p
miR-5693
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-6499-3p
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-744-3p
miR-4423-5p
miR-6501-5p
miR-367-5p
miR-1267

miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 53
                       AUGAGCA                                           
                        UGAGCAA                                          
                             GUGCCAC                                     
                              GCCACUG                                    
                               CACUGCACUCC                                 
                               CACUGCA                                   
                                ACUGCAC                                  
                                 GCACUCCA                                
                                   CUCCAGC                               
                                   UCCAGCC                               
                                        GGCAACA                          
                                        GGCAACA                          
                                        GGCAACA                          
                                        GCAACAGA                         
                                         CAACAGA                         

                                  CACUCCA                                
                         GCAAGAUUGUGCCACUGCACUCCAGCCUGGGC                            
.........3461......3471......3481......3491......3501......3511......3521......3531......3541......3551......3561.......3571............3581......
AGGUUAAGGCAAGAGAGUCGCUUGAAUGCAGGAGGUGGAGGUUGCAAUGAGCAAGAUUGUGCCACUGCACUCCAGCCUGGGCAACAGAGCAAGACUCUGUCUCAAAAAAAAAA-AAGAAAGAAAA------GAAAAUG

                         GCAAGATTGTGCCACTGCACTCCAGCNTGGGC 1                           
                         GCAAGATTGTGCCACTGCACTCCAGCGTGGGC 1                           
                         GCAAGATTGTGCCACTGCACTCCATCCTGGGC 1                           
                         GCAATATTGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGGC 1                           
                         GCAAGATTGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGG 3                            
                         GCAAGATTGTGCCACTGCANTCCAGCCTGGGC 3                           
                         GCAAGATTGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGGC 53                           
   

NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-5693235123518NULLNULLNULL-0.00252-0.03072
hsa-miR-1267135333539NULLNULLNULL-0.00125-0.01727
hsa-miR-367-5p335323539NULLNULLNULL-0.00341-0.05864
hsa-miR-6499-3p135143520NULLNULLNULL-0.00133-0.01023
hsa-miR-6847-3p134983504NULLNULLNULL-0.00132-0.01025
hsa-miR-3135b235213527NULLNULLNULL-0.00441-0.07872
hsa-miR-504-3p335183525NULLNULLNULL-0.00648-0.09877
hsa-miR-122-5p135193525NULLNULLNULL-0.00125-0.01018
hsa-miR-3652235223528NULLNULLNULL-0.00331-0.05861
hsa-miR-4430235223528NULLNULLNULL-0.00328-0.05156
hsa-miR-143-5p235153521NULLNULLNULL-0.00138-0.02042
hsa-miR-891a-3p235103516NULLNULLNULL-0.00845-0.14282
hsa-miR-6501-5p135313537NULLNULLNULL-0.00826-0.14455
hsa-miR-4423-5p135313537NULLNULLNULL-0.00325-0.04733
hsa-miR-1178-3p134993505NULLNULLNULL-0.00136-0.01033
hsa-miR-744-3p235313537NULLNULLNULL-0.00236-0.03346
hsa-miR-5698-635143525NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL