Cluster List : 2813~2847

miR-4772-3p
miR-6890-3p
miR-1304-3p
miR-1285-5p
miR-891-3p
miR-5693
miR-6499-3p
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430

miR-216a-5p
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 4
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 42
Read Number : 8
                          GUUGCAG                                       
                           GCAGUGA                                     
                            CAGUGAGA                                    
                             GUGAGAU                                    
                                 GUGCCAC                                
                                  GCCACUG                               
                                   CACUGCA                              
                                   ACUGCAC                             
                                     GCACUCCA                           
                                      CUCCAGC                          
                                       UCCAGCC                          

                             UGAGAUU                                   
                                     CACUCCA                           
                         GGUUGCAGUGAGAUUGUGCCACUGCACUCCAGCCU                         
........2771......2781......2791......2801......2811......2821......2831......2841......2851......2861......2871.......2881.........2891......
CUACUUGGGAGGCUGAGGCAGGGACAAAUUGUUUGAACCCAGGAGAUGGAGGUUGCAGUGAGAUUGUGCCACUGCACUCCAGCCUGGGCAACAGAACGAGACUCCGUCUCAA-AAAAAUAA---AAAACAAAAAA

                         AGGTTGGAGTGAGAT 4                                   
                         GGTTGCTGTGAGATT 2                                  
                            GAGTGAGATTGTGCCACTGC 1                             
                            CAGTGAGATTGTGTCA 1                               
                            CAGTGAGATTGTGCCACTGCACTCCACCCT 42                        
                            AGTGAGATTATGCCACTGC 8                             
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-216a-5p228212827NULLNULLNULL0.0000-0.02027
hsa-miR-1285-5p228202826NULLNULLNULL0.0000-0.02071
hsa-miR-6890-3p128172823NULLNULLNULL0.0000-0.01043
hsa-miR-5693228302836NULLNULLNULL0.0000-0.02053
hsa-miR-1304-3p328182825NULLNULLNULL0.0000-0.03065
hsa-miR-4772-3p228142820NULLNULLNULL0.0000-0.03671
hsa-miR-6499-3p128322838NULLNULLNULL0.0000-0.01023
hsa-miR-3135b228392845NULLNULLNULL-0.00025-0.06768
hsa-miR-504-3p328362843NULLNULLNULL-0.00034-0.14785
hsa-miR-122-5p128372843NULLNULLNULL0.0000-0.01018
hsa-miR-3652228402846NULLNULLNULL0.0000-0.02026
hsa-miR-4430228402846NULLNULLNULL0.0000-0.02024
hsa-miR-143-5p228332839NULLNULLNULL0.0000-0.02042
hsa-miR-891a-3p228282834NULLNULLNULL-0.00028-0.11577
hsa-miR-5698-628322843NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL