Cluster List : 2358~2388

miR-4284
miR-8057
miR-564
miR-5197-5p
miR-106a-3p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-744-3p
miR-4423-5p
miR-6501-5p

miR-24-3p
miR-183-5p.1
miR-130-3p/301-3p/3666/4295/45...
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 48
                       GUGAGCCA                                                             
                        GAGCCAA                                                            
                              CGUGCCA                                                      
                               UGCCAUU                                                     
                                 CAUUGCA                                                   
                                   GCACUCCA                                                 
                                    CUCCAGC                                                
                                     UCCAGCC                                               
                                         GGCA------ACAA                                       
                                         GGCA------ACA                                        
                                         GGCA------ACA                                        

                       UGAGCCA                                                             
                               GUGCCAU                                                     
                                  UUGCACU                                                  
                                   CACUCCA                                                 
                          AA  GAUCGUGCCAUUGCACUCCAGCCUGGGCA                                            
...2311........2321......2331......2341......2351.........2361......2371......2381............2391..........2401...............2411........................2421......2431.......
GUUUGAGAC--GAGAAUCUCUUGAACCCGGGAGGCGGAGGUUGUGGUGAGCCAA---GAUCGUGCCAUUGCACUCCAGCCUGGGCA------ACAAGAGGG----AAACUCCGUUUC---------AAAAAAAAAA------------------GAAAAAGAAAGAAAUUG-AG

                          AA  GAGCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCA    48                                        
   

NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)
Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-5197-5p223652371NULLNULLNULL-0.02048-0.02022
hsa-miR-130a-3p223702376NULLNULLNULL-0.02057-0.02038
hsa-miR-130b-3p223702376NULLNULLNULL-0.02056-0.02037
hsa-miR-301a-3p223702376NULLNULLNULL-0.02057-0.02037
hsa-miR-301b-3p223702376NULLNULLNULL-0.02057-0.02037
hsa-miR-3666223702376NULLNULLNULL-0.02056-0.02036
hsa-miR-4295223702376NULLNULLNULL-0.02058-0.02039
hsa-miR-454-3p223702376NULLNULLNULL-0.02054-0.02035
hsa-miR-183-5p.1223642370NULLNULLNULL-0.10187-0.10179
hsa-miR-3135b223752381NULLNULLNULL-0.02057-0.02032
hsa-miR-504-3p323722379NULLNULLNULL-0.05679-0.05668
hsa-miR-122-5p123732379NULLNULLNULL-0.01046-0.01018
hsa-miR-564123632369NULLNULLNULL-0.17977-0.17963
hsa-miR-4284323512358NULLNULLNULL-0.03082-0.03065
hsa-miR-24-3p123522358NULLNULLNULL-0.01054-0.01025
hsa-miR-3652223762382NULLNULLNULL-0.02050-0.02026
hsa-miR-4430223762382NULLNULLNULL-0.02048-0.02024
hsa-miR-6501-5p123852391NULLNULLNULL-0.14375-0.14354
hsa-miR-4423-5p123852391NULLNULLNULL-0.06666-0.06644
hsa-miR-106a-3p223682374NULLNULLNULL-0.02061-0.02039
hsa-miR-8057123532359NULLNULLNULL-0.01061-0.01044
hsa-miR-744-3p323852392NULLNULLNULL-0.12585-0.12575