Cluster List : 681~710

miR-4437
miR-4674
miR-378
miR-4486
miR-612/1285-3p/3187-5p/5189-5...
miR-5691/6805-3p
miR-3194-3p
miR-3650
miR-6499-3p
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-6501-5p
miR-744-3p
miR-4423-5p
miR-367-5p
miR-1267

miR-326/330-5p
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 61
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 3
Read Number : 1
Read Number : 1
                         UGAGCCCA                                               
                         GAGCCCA                                               
                          AGCCCAGA                                              
                          GCCCAGA                                              
                          GCCCAGA                                              
                            CAGAGCA                                             
                            CAGAGCA                                             
                              CACACCA                                          
                                 CACUGCA                                        
                                 CACUGCACUCC                                      
                                 ACUGCAC                                       
                                   GCACUCCA                                     
                                    CUCCAGC                                    
                                     UCCAGCC                                    
                                         GGCAACA                               
                                         GGCAACA                               
                                         GGCAACA                               
                                          GCAACAGA                              
                                          CAACAGA                              

                           CCCAGAG                                              
                                   CACUCCA                                     
                            CAGAGCACACCACUGCACUCCAGCCUGGGC                                 
631.......641.......651............661.......671.......681.......691.......701.......711.......721.......731...................741.......751..........761.......
CUGAGACAGGAGAAUCACUUGAGCCU-----GGGAGGCAGAGGUUGCAGUGAGCCCAGAGCACACCACUGCACUCCAGCCUGGGCAACAGAGCAAGACUCUGUCUCAAAAAAAA------------AAAGAAAAGAAA---AGAAAAAAAG

                            TAGAGCACACCACTGCACTCCAGCCTGGG 1                                 
                            TAGAGCACACCACTGCACTC 1                                     
                            TAGAGCACACCACTGCACTCCAGCCTG 1                                  
                            NAGAGCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGC 1                                
                            TAGAGCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGC 61                                
                             AGCAGACCACTGCACTCCAG 1                                    
                             AGCAGACCACTGCACTCCAGCCT 1                                  
                             AGCAGACCACTGCACTCCAGCCTG 1                                  
                             AGCAGACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACA 1                              
                             AGCAGACCACTGCACTCCAGCCTGGGC 3                                
                             AGCAGACCACTGCACTCCAGCCTGG 1                                 
                              GCAGACCACTGCACTCCAGCCT 1                                  
   

NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (NULL)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-3262679685NULLNULLNULL-0.00543-0.02039
hsa-miR-330-5p2679685NULLNULLNULL-0.00642-0.02347
hsa-miR-1285-3p1678684NULLNULLNULL-0.01443-0.05155
hsa-miR-3187-5p1678684NULLNULLNULL-0.02256-0.08470
hsa-miR-5189-5p1678684NULLNULLNULL-0.01445-0.05158
hsa-miR-6121678684NULLNULLNULL-0.00949-0.03364
hsa-miR-68601678684NULLNULLNULL-0.02656-0.10074
hsa-miR-44861678684NULLNULLNULL-0.01466-0.05177
hsa-miR-378g3677684NULLNULLNULL-0.04373-0.16690
hsa-miR-12671710716NULLNULLNULL-0.00330-0.01018
hsa-miR-367-5p3709716NULLNULLNULL-0.02865-0.10776
hsa-miR-6499-3p1691697NULLNULLNULL-0.00342-0.01023
hsa-miR-3194-3p1681687NULLNULLNULL-0.01656-0.06066
hsa-miR-3135b2698704NULLNULLNULL-0.03971-0.15189
hsa-miR-504-3p3695702NULLNULLNULL-0.06080-0.23593
hsa-miR-122-5p1696702NULLNULLNULL-0.03064-0.11684
hsa-miR-36522699705NULLNULLNULL-0.02253-0.08371
hsa-miR-44302699705NULLNULLNULL-0.02050-0.07669
hsa-miR-44373675682NULLNULLNULL-0.04853-0.18779
hsa-miR-36501686692NULLNULLNULL-0.01851-0.06964
hsa-miR-143-5p2692698NULLNULLNULL-0.01361-0.04977
hsa-miR-6501-5p1708714NULLNULLNULL-0.03243-0.12447
hsa-miR-4423-5p1708714NULLNULLNULL-0.00731-0.02720
hsa-miR-56912681687NULLNULLNULL-0.00541-0.02035
hsa-miR-6805-3p2681687NULLNULLNULL-0.00543-0.02038
hsa-miR-46742676682NULLNULLNULL-0.02865-0.10677
hsa-miR-744-3p2708714NULLNULLNULL-0.00643-0.02139
hsa-miR-5698-6691702NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL