Cluster List : 805~830

miR-5693
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-6499-3p
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430

miR-487-3p
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 28
Read Number : 46
Read Number : 2
Read Number : 1
                                GCCACUG                                                             
                                 CACUGCACUCC                                                          
                                 CACUGCA                                                            
                                 ACUGCAC                                                           
                                   GCACUCCA                                                         
                                    CUCCAGC                                                        
                                     UCCAGCC                                                        

                      G---------UACGAU                                                                  
                                   CACUCCA                                                         
                              UCAAGCCACUGCACUCCAGCCUGGGC                                                     
......761.......771.......781.......791................801.......811.......821.......831.........................................................841.......851.......861.......871........881.......
GGCAGGAGGACUGCUUGAGCCCAGGAGUUCAGGGCUGCAGUGAGG---------UACGAUCAAGCCACUGCACUCCAGCCUGGGCGACAGAGC--------------------------------------------------AAGAUCGUUUCUCUAAAAUUAAAAAAAAAAAAAAAA-GACAAAUAAAA

                              ACAAGCCACTGCACTCCAGCCTG 1                                                      
                              GCAAGCCACTGCACTCCAGCCTGGG 1                                                     
                              GCAAGCCACTGCACTCCA 1                                                        
                              ACAAGCCACTGCACTCCAGCCT 2                                                      
                              GCAAGCCACTGCACTCCAGCCTGGGC 28                                                    
                              TGAAGCCACTGCACTCCAGCCTGGGC 46                                                    
                              CAAGGCACTGCACTCCAGCCTGGGC 2                                                    
                               AAGCCACTGCACTCCAGCCTGGGC 1                                                    
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (NULL)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-487b-3p2799805NULLNULLNULL-0.28792-0.28786
hsa-miR-56932809815NULLNULLNULL-0.12894-0.12891
hsa-miR-6499-3p1811817NULLNULLNULL-0.02773-0.02760
hsa-miR-3135b2818824NULLNULLNULL-0.12689-0.12685
hsa-miR-504-3p3815822NULLNULLNULL-0.24096-0.24094
hsa-miR-122-5p1816822NULLNULLNULL-0.05776-0.05766
hsa-miR-36522819825NULLNULLNULL-0.12087-0.12081
hsa-miR-44302819825NULLNULLNULL-0.11386-0.11380
hsa-miR-143-5p2812818NULLNULLNULL-0.04483-0.04475
hsa-miR-5698-6811822NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL