Cluster List : 739~770

miR-8057
miR-566
miR-6789-3p
miR-106a-3p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-500b-3p
miR-6879-3p
miR-3655

miR-652-3p
miR-130-3p/301-3p/3666/4295/45...
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 26
Read Number : 35
Read Number : 47
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 20
                      GAGCCAA                                              
                           GGCGCCA                                         
                           GGCGCCA                                         
                              CAUUGCA                                       
                                GCACUCCA                                    
                                 CUCCA--------GC                               
                                  UCCA--------GCC                               
                                         CUGGGUGA                           
                                          GGGUGACA                          
                                            GACAAGA                         

                            GCGCCAU                                         
                               UUGCACU                                      
                                CACUCCA                                    
                         AGAUGGCGCCAUUGCACUCCA    GCCUGGGUGAC                           
..691.......701.......711.......721.......731.......741.......751...............761.......771...........781.......791.......801.......811.......
UGAGGCAGGAGAAUCACUUGAACCUAGGAGGCGGAGGUUGCAGUGAGCCAAGAUGGCGCCAUUGCACUCCA--------GCCUGGGUGACAAGAGUGAAA----CUCCAUCUCAAAAAAAAAGAAAAGAAGGUCCAGCUUUUG

                         AGAAGGCGCCATTGCACTCCA    GCCT 1                             
                         AGATGGCGCCATTGCACTCCA     1                               
                         AGAGGGCGCCATTGCACTCCA    GCCTGGGTG 1                           
                         GGATGGCGCCATTGCACTCCA    GCCTGGG 1                            
                         AGAGGGCGCCATTGCACTCCA    GCCTG 1                             
                         AGGTGGCGCCATTGCACTCCA    GCCTGGGTGA 1                          
                         TGATGGCGCCATTGCACTCCA    GCCT 26                             
                         AGGTGGCGCCATTGCACTCCA    GCCTGGGTGAC 35                         
                         AGAGGGCGCCATTGCACTCCA    GCCTGGGT 47                           
                           TGGCGCCATTGCACTCCA    GCTT 1                             
                           TGGCGCCATTGCACTGCA    GCCT 1                             
                           TGGCGCCATTGCACTCCA    GCCT 20                             
   

NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (NULL)
Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-130a-3p2750756NULLNULLNULL-0.02057-0.02038
hsa-miR-130b-3p2750756NULLNULLNULL-0.02056-0.02037
hsa-miR-301a-3p2750756NULLNULLNULL-0.02057-0.02037
hsa-miR-301b-3p2750756NULLNULLNULL-0.02057-0.02037
hsa-miR-36662750756NULLNULLNULL-0.02056-0.02036
hsa-miR-42952750756NULLNULLNULL-0.02058-0.02039
hsa-miR-454-3p2750756NULLNULLNULL-0.02054-0.02035
hsa-miR-652-3p2744750NULLNULLNULL-0.33095-0.33092
hsa-miR-500b-3p3762769NULLNULLNULL-0.23298-0.23297
hsa-miR-36551768774NULLNULLNULL-0.10291-0.10288
hsa-miR-3135b2755761NULLNULLNULL-0.06879-0.06868
hsa-miR-504-3p3752759NULLNULLNULL-0.27897-0.27896
hsa-miR-122-5p1753759NULLNULLNULL-0.11088-0.11083
hsa-miR-6789-3p1743749NULLNULLNULL-0.24887-0.24880
hsa-miR-5661743749NULLNULLNULL-0.19789-0.19783
hsa-miR-36522756762NULLNULLNULL-0.09583-0.09575
hsa-miR-44302756762NULLNULLNULL-0.09984-0.09977
hsa-miR-6879-3p3764771NULLNULLNULL-0.42097-0.42096
hsa-miR-106a-3p2748754NULLNULLNULL-0.02061-0.02039
hsa-miR-80571733739NULLNULLNULL-0.01061-0.01044