Cluster List : 858~893

miR-6742-3p
miR-1343-3p/6783-3p
miR-6852-5p
miR-939-3p
miR-660-3p
miR-6722-5p
miR-5693
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-6499-3p
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-744-3p
miR-4423-5p
miR-6501-5p
miR-367-5p
miR-1267
miR-3664-5p

miR-1306-5p
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 6
Read Number : 1
                      ACCCAGGA                                                          
                       CCCAGGA                                                          
                       CCCAGGA                                                          
                       CCCAGGA                                                          
                        CAGGAGG                                                         
                                       UGCGCCA                                          
                                        GCCACUG                                        
                                         CACUGCACUCC                                     
                                         CACUGCA                                       
                                          ACUGCAC                                       
                                           GCACUCCA                                     
                                             CUCCAGC                                    
                                             UCCAGCC                                   
                                                   GGCAACA                             
                                                   GGCAACA                             
                                                   GGCAACA                             
                                                    GCAACAGA                            
                                                    CAACAGA                            
                                                     ACAGAGU                           

                         GGAGGUG                                                        
                                            CACUCCA                                     
                          AGGUGGA         UUGCGCCACUGCACUCCAGCCU  GGGCAAC                              
...811.......821.......831........841.......851.......861.........................871.......881..........891.......901...........911........921...............931........
UAGUCCCAGCUACUCGGGAGGCUGAGGCAGA-AGAAUGGCGUAAACCCAGGAGGUGGA------------------UUGCGCCACUGCACUCCAGCCU---GGGCAACAGAGUGAGACUCCCU----CUCAAA-AAAAAAAAAAA-AAAA-------GAUGAAAA-A

                          AGGTGGA         TTGCGCCACTGCACTCCAGCCT  G 1                                
                          AGGTGGA         TTGCGCCACTGCACTCCAGCCT  GGGCGAC 6                             
                                                     AAGAGAGTGAGACTCCCT  CT 1                  
   

NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-3664-5p2892898NULLNULLNULL-0.00337-0.02035
hsa-miR-1306-5p2856862NULLNULLNULL-0.01659-0.11075
hsa-miR-56932869875NULLNULLNULL-0.00354-0.02053
hsa-miR-660-3p2854860NULLNULLNULL-0.01144-0.07463
hsa-miR-939-3p1852858NULLNULLNULL-0.00346-0.01846
hsa-miR-6852-5p1852858NULLNULLNULL-0.01053-0.06869
hsa-miR-6742-3p3851858NULLNULLNULL-0.03072-0.20695
hsa-miR-12671890896NULLNULLNULL-0.00331-0.01928
hsa-miR-367-5p3889896NULLNULLNULL-0.01858-0.12179
hsa-miR-6499-3p1871877NULLNULLNULL-0.00238-0.01023
hsa-miR-3135b2878884NULLNULLNULL-0.01250-0.07972
hsa-miR-504-3p3875882NULLNULLNULL-0.01058-0.07072
hsa-miR-122-5p1876882NULLNULLNULL-0.00230-0.01018
hsa-miR-6722-5p1866872NULLNULLNULL-0.01831-0.12557
hsa-miR-36522879885NULLNULLNULL-0.01039-0.06464
hsa-miR-44302879885NULLNULLNULL-0.00937-0.05760
hsa-miR-143-5p2872878NULLNULLNULL-0.00343-0.02042
hsa-miR-6501-5p1888894NULLNULLNULL-0.02237-0.15459
hsa-miR-4423-5p1888894NULLNULLNULL-0.00933-0.05739
hsa-miR-1343-3p2852858NULLNULLNULL-0.01550-0.09972
hsa-miR-6783-3p2852858NULLNULLNULL-0.01550-0.10273
hsa-miR-744-3p2888894NULLNULLNULL-0.01048-0.06759
hsa-miR-5698-6871882NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL