Cluster List : 1942~1966

miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-3136-3p/7155-3p
miR-663
miR-7108-5p
miR-134-3p
miR-7114-5p

miR-455-3p.2
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 12
Read Number : 2
Read Number : 13
Read Number : 17
Read Number : 21
Read Number : 27
Read Number : 31
                               ACUGCAC                                                                                   
                                GCACUCCA                                                                                 
                                  CUCCAGC                                                                                
                                  UCCAGCC                                                                                
                                      UGGGCCA                                                                            
                                      GGGCCACA                                                                           
                                       GGCCACA                                                                           
                                        CCACAGA                                                                          
                                        CCACAGA                                                                          

                              GACUGCA                                                                                    
                                 CACUCCA                                                                                 
                            GCACGACUGCACUCCAGCCUGGGCC                                                                             
.........1901......1911...........1921......1931......1941.......1951......1961......1971........1981.......1991.................................................................................................2001.........2011......2021......
CAGGAGAAUCGCUUGAACCUGGGAGG-----CAGAGGCUGCAGUGAGCUGAGAUC-GCACGACUGCACUCCAGCCUGGGCCACAGAGCGAGA--CUGUGUCUAAAAA-AAAAAUAAAA-------------------------------------------------------------------------------------------AAAGAAAA---GAAAAGAAACUGAG

                            GCAGGACTGCACTCCA 1                                                                                
                            GCAAGACTGCACTCCAGCCTGGGC 1                                                                            
                            GCAGGACTGCACTCCAGCCTGG 1                                                                             
                            GCAGGACTGCACTCCAGCCTG 1                                                                              
                            GCACGACTGCACTCCAGCCTGGGC 1                                                                            
                            GCAGGACTGCACTCCAGCCTGGG 1                                                                             
                            GCATGACTGCACTCCAGCCTGGGC 12                                                                            
                            GCAAGACTGCACTCCAGCCTGGG 2                                                                             
                            GCAAGACTGCACTCCAGCCTGGGCC 13                                                                           
                            GCAGGACTGCACTCCAGCCTGGGC 17                                                                            
                            GTACGACTGCACTCCAGCCTGGGC 21                                                                            
                            GCACGACTGCACTCCAGCCTGGAC 27                                                                            
                              GACTGCACTCCAGCCTGGGC 31                                                                            
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-7114-5p119651971NULLNULLNULL-0.00228-0.03647
hsa-miR-134-3p119651971NULLNULLNULL-0.00137-0.01739
hsa-miR-3135b219531959NULLNULLNULL-0.00439-0.06166
hsa-miR-504-3p319501957NULLNULLNULL-0.00851-0.13683
hsa-miR-122-5p119511957NULLNULLNULL-0.00125-0.01018
hsa-miR-3136-3p119611967NULLNULLNULL-0.00524-0.08164
hsa-miR-7155-3p119611967NULLNULLNULL-0.00422-0.06956
hsa-miR-3652219541960NULLNULLNULL-0.00432-0.06564
hsa-miR-4430219541960NULLNULLNULL-0.00430-0.06966
hsa-miR-143-5p219471953NULLNULLNULL-0.00139-0.02363
hsa-miR-663b319621969NULLNULLNULL-0.01654-0.29896
hsa-miR-455-3p.2219461952NULLNULLNULL-0.00254-0.02771
hsa-miR-7108-5p219631969NULLNULLNULL-0.00651-0.10281