Cluster List : 779~811

miR-4284
miR-8057
miR-675-5p/4466
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-6499-3p
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-744-3p
miR-4423-5p
miR-6501-5p

miR-24-3p
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 41
                          GUGAGCCA                                            
                           GAGCCAA                                           
                                CGCACCA                                      
                                   CACUGCACUC-----C                               
                                   CACUGCA                                    
                                   ACUGCAC                                   
                                     GCACUC-----CA                               
                                      CUC-----CAGC                              
                                       UC-----CAGCC                             
                                              GGCAACAA                        
                                              GGCAACA                         
                                              GGCAACA                         

                           UGAGCCA                                            
                                     CACUC-----CA                               
                              AAGAUCGCACCACUGCACUC   CAGCCUGGGCAAC                         
..731.......741..............751.......761.........771.......781.......791............801.......811.......821.......831.........841.......851.......
CAAGGCAGGAGAAUCGCUUG-------AACCUGGGAAGGCAGAG--GUUGCAGUGAGCCAAGAUCGCACCACUGCACUC-----CAGCCUGGGCAACAAGAGCGAGACUCCAUCUCAAAA--AAAAAAAAAAAAAAAAGUGCUUUGG

                              AAGAGCGCACCACTGCACTC   CAGCCTGGGCAAC 41                        
   

NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-6499-3p1789795NULLNULLNULL-0.00953-0.01023
hsa-miR-3135b2796802NULLNULLNULL-0.03268-0.03856
hsa-miR-504-3p3793800NULLNULLNULL-0.06781-0.07974
hsa-miR-122-5p1794800NULLNULLNULL-0.01352-0.01536
hsa-miR-42843772779NULLNULLNULL-0.02579-0.03065
hsa-miR-24-3p1773779NULLNULLNULL-0.00951-0.01025
hsa-miR-36522797803NULLNULLNULL-0.01747-0.02026
hsa-miR-44302797803NULLNULLNULL-0.01745-0.02024
hsa-miR-44661784790NULLNULLNULL-0.12068-0.14355
hsa-miR-675-5p1784790NULLNULLNULL-0.15567-0.18552
hsa-miR-143-5p2790796NULLNULLNULL-0.01765-0.02042
hsa-miR-6501-5p1806812NULLNULLNULL-0.13073-0.15459
hsa-miR-4423-5p1806812NULLNULLNULL-0.03151-0.03727
hsa-miR-80571774780NULLNULLNULL-0.00960-0.01044
hsa-miR-744-3p3806813NULLNULLNULL-0.08278-0.09768
hsa-miR-5698-6789800NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL