Cluster List : 485~511

miR-7158-5p
miR-4284
miR-106a-3p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-500b-3p
miR-6879-3p
miR-3655
miR-578

miR-24-3p
miR-130-3p/301-3p/3666/4295/45...
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 25
Read Number : 44
                        AUUGAGC                                       
                         UGAGCCA                                      
                           CAUUGCA                                    
                             GCACUCCA                                 
                               CUCCAGC                                
                               UCCAGCC                                
                                  CUGGGUGA                            
                                   GGGUGACA                           
                                     GACAAGA                          
                                      ACAAGAA                         

                         UGAGCCA                                      
                            UUGCACU                                   
                              CACUCCA                                 
                         GAGCCAUUGCACUCCAGCCUGGGUGAC                            
......441.......451.......461.......471.......481.......491.......501.......511.......521.......531.......541.......551........561.......
CAGGAGAAUCGCUGGAACCCGGGAGGCAGAGGUUGUAUUGAGCCGAGAUUGAGCCAUUGCACUCCAGCCUGGGUGACAAGAACAAAACUCCGUUUCAAAAACAAAAAAAGGAAGAAAAGAAAAAGA-AAAAA

                         GAGCAATTGCACTCCAGCCTGGGT 1                            
                         GAGCGATTGCACTCCAGCCTGGG 1                             
                         GAGCNATTGCACTCCAGCCTGGGTGAC 1                           
                         GAGCGATTGCACTCCAGCC 2                               
                         GAGCGATTGCACTCCAGCCTGGGT 25                            
                         GAGCAATTGCACTCCAGCCTGGGTGAC 44                          
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)
Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-130a-3p2491497NULLNULLNULL-0.11487-0.11482
hsa-miR-130b-3p2491497NULLNULLNULL-0.11487-0.11481
hsa-miR-301a-3p2491497NULLNULLNULL-0.10386-0.10380
hsa-miR-301b-3p2491497NULLNULLNULL-0.10386-0.10380
hsa-miR-36662491497NULLNULLNULL-0.11487-0.11482
hsa-miR-42952491497NULLNULLNULL-0.11487-0.11482
hsa-miR-454-3p2491497NULLNULLNULL-0.15090-0.15086
hsa-miR-500b-3p3503510NULLNULLNULL-0.37199-0.37299
hsa-miR-36551509515NULLNULLNULL-0.18197-0.18196
hsa-miR-7158-5p2482488NULLNULLNULL-0.11693-0.11689
hsa-miR-3135b2496502NULLNULLNULL-0.16393-0.16391
hsa-miR-504-3p3493500NULLNULLNULL-0.41999-0.42099
hsa-miR-122-5p1494500NULLNULLNULL-0.15892-0.15889
hsa-miR-42841484490NULLNULLNULL-0.08991-0.08986
hsa-miR-24-3p1484490NULLNULLNULL-0.17392-0.17389
hsa-miR-36522497503NULLNULLNULL-0.17893-0.17891
hsa-miR-44302497503NULLNULLNULL-0.18293-0.18291
hsa-miR-6879-3p3505512NULLNULLNULL-0.58798-0.58998
hsa-miR-106a-3p2489495NULLNULLNULL-0.09186-0.09178
hsa-miR-5782510516NULLNULLNULL-0.13993-0.13991