Cluster List : 2005~2034

miR-6787-3p
miR-1285-5p
miR-891-3p
miR-5693
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-6499-3p
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430

miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 8
Read Number : 1
                      AGCUGAGA                                             
                       UGAGAUA                                            
                           GUGCCAC                                         
                            GCCACUG                                        
                                                                       
                             CACUGCA                                       
                             ACUGCAC                                      
                               GCACUCCA                                    
                                CUCCAGC                                   
                                 UCCAGCC                                   

                               CACUCCA                                    
                         AUAGUGCCACUGCACUCCAGCCUGGGCGAC                               
......1961......1971......1981......1991......2001......2011......2021......2031......2041......2051............2061..........2071......2081......
AGGCAGGAGAAUGGCAUGAACCUGGGAGGCGGAGCUUACAGUGAGCUGAGAUAGUGCCACUGCACUCCAGCCUGGGCGACAGAGCGAGACUCCAUCUCAAAA-AAA-----AAAAA----UAUUUUUGACUCUUAACAGUU

                         ATAGGGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGAC 8                              
                                        CAGAGCGAGACTCCATCTCAAAA AAA   AAAAG  T 1         
   

NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-1285-5p120012007NULLNULLNULL-0.00160-0.01057
hsa-miR-5693220102016NULLNULLNULL-0.00252-0.02053
hsa-miR-6787-3p319982005NULLNULLNULL-0.00553-0.04673
hsa-miR-6499-3p120122018NULLNULLNULL-0.00135-0.01023
hsa-miR-3135b220192025NULLNULLNULL-0.00339-0.03454
hsa-miR-504-3p320162023NULLNULLNULL-0.00852-0.08375
hsa-miR-122-5p120172023NULLNULLNULL-0.00127-0.01018
hsa-miR-3652220202026NULLNULLNULL-0.00228-0.02026
hsa-miR-4430220202026NULLNULLNULL-0.00226-0.02024
hsa-miR-143-5p220132019NULLNULLNULL-0.00240-0.02042
hsa-miR-891a-3p220082014NULLNULLNULL-0.00947-0.09774
hsa-miR-183-5p.2220072013NULLNULLNULL-0.00737-0.07465
hsa-miR-5698-620122023NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL