Cluster List : 3082~3108

miR-7641
miR-4695-3p
miR-3622b-5p
miR-5197-5p
miR-106a-3p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430

miR-130-3p/301-3p/3666/4295/45...
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 5
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
                      GAGAUCA                                           
                      GAGAUCA                                           
                         CAUGCCA                                         
                          UGCCAUU                                        
                           CAUUGCA                                      
                             GCACUCCA                                    
                               CUCCAGC                                   
                               UCCAGCC                                  

                            UUGCACU                                     
                              CACUCCA                                    
                         AUGCCAUUGCACUCCAGCCUGGGCGAC                              
.........3041......3051......3061......3071......3081......3091......3101.......3111......3121...........3131......3141......3151......3161......
CAGGAGAAUCACUUGAACCCAGGAGGUGGAGGUUGCAGUAAGCCGAGAUCAUGCCAUUGCACUCCAGCCUGGGCGAC-AGAGCGAGACCCCAUCUC-----AAAAAAAAAAAAAUGCAAUUAUGGAUAUCCAUUCAC

                         ATGCGATTGCACTCCAGCCTGGGCGAC 5                             
                                     CGAC AGAGTGAGACCCCATCTC   AAAAAAAAAAA 1            
                                     CGAC AGAGTGAGACCCCATCTC   AAAAAAAAAA 1            
                                     CGAC AGAGTGAGACCCCATCTC   AAAAAAAAAAAAA 2           
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-5197-5p230833089NULLNULLNULL-0.00225-0.10372
hsa-miR-130a-3p230883094NULLNULLNULL-0.00134-0.03858
hsa-miR-130b-3p230883094NULLNULLNULL-0.00135-0.08275
hsa-miR-301a-3p230883094NULLNULLNULL-0.00134-0.06069
hsa-miR-301b-3p230883094NULLNULLNULL-0.00134-0.06069
hsa-miR-3666230883094NULLNULLNULL-0.00134-0.08276
hsa-miR-4295230883094NULLNULLNULL-0.00134-0.04965
hsa-miR-454-3p230883094NULLNULLNULL-0.00132-0.07473
hsa-miR-4695-3p130763082NULLNULLNULL-0.00225-0.13978
hsa-miR-3135b230933099NULLNULLNULL-0.00235-0.09878
hsa-miR-504-3p330903097NULLNULLNULL-0.00447-0.29196
hsa-miR-122-5p130913097NULLNULLNULL-0.00231-0.11483
hsa-miR-3622b-5p130813087NULLNULLNULL-0.00234-0.15579
hsa-miR-3652230943100NULLNULLNULL-0.00126-0.08271
hsa-miR-4430230943100NULLNULLNULL-0.00124-0.08672
hsa-miR-7641230763082NULLNULLNULL-0.00247-0.13887
hsa-miR-106a-3p230863092NULLNULLNULL-0.00135-0.03760