Cluster List : 1441~1476

miR-5001-3p
miR-3194-3p
miR-6796-3p
miR-2276-3p
miR-6890-3p
miR-1304-3p
miR-6736-3p
miR-6787-3p
miR-891-3p
miR-5693
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-6499-3p
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430

miR-216a-5p
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 36
                              A------GGCAGA                                            
                                  GCAGAGC                                           
                                   AGAGCUU                                          
                                     CUUGCAG                                        
                                       GCAGUGA                                      
                                       CAGUGAG                                      
                                         GAGCUGA                                    
                                          AGCUGAGA                                   
                                               GUGCCAC                              
                                                GCCACUG                             
                                                 CACUGCACUCC                          
                                                 CACUGCA                            
                                                 ACUGCAC                            
                                                   GCACUCCA                          
                                                    CUCCAGC                         
                                                     UCCAGCC                        

                                           UGAGAUU                                  
                                                   CACUCCA                          
                                    AGCUUGCAGUGAGCUGAGAUUGUGCCACUGCACUCC                          
1391..................1401......1411..........1421......1431............1441......1451......1461......1471......1481......1491........1501.........1511........1521......
CA------------GCUACUCGGGAGGCUGAGGCAGGAGAA----UGACCUGAACCUGGGA------GGCAGAGCUUGCAGUGAGCUGAGAUUGUGCCACUGCACUCCAGCCUGGGUGACAGA--GCAAGACUCCGUCUC---AAAAAA--AAAAAAAAA

                                    AGCTTGCAGTGAGCTGAGATTGTGCCACTACACTCC 1                         
                                    AGCTTGCGGTGAGCTGAGATTGTGCCACTGCACTCC 1                         
                                    AGCTTGCAGTGAGCTGAGATTGTGCCACTNCACTCC 1                         
                                    AGCTTGCAGTGAGCTGAGATTGTGCCACTGCACTCC 36                         
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-6796-3p214391445NULLNULLNULL-0.01763-0.02047
hsa-miR-216a-5p214551461NULLNULLNULL-0.01751-0.02027
hsa-miR-6890-3p114461452NULLNULLNULL-0.00864-0.01043
hsa-miR-6736-3p114511457NULLNULLNULL-0.00850-0.01033
hsa-miR-5693214641470NULLNULLNULL-0.01771-0.02053
hsa-miR-1304-3p214471453NULLNULLNULL-0.01764-0.02038
hsa-miR-6787-3p314521459NULLNULLNULL-0.02573-0.03064
hsa-miR-2276-3p214431449NULLNULLNULL-0.01764-0.02050
hsa-miR-6499-3p114661472NULLNULLNULL-0.00853-0.01023
hsa-miR-3194-3p214371443NULLNULLNULL-0.08582-0.10378
hsa-miR-3135b214731479NULLNULLNULL-0.01754-0.02032
hsa-miR-504-3p314701477NULLNULLNULL-0.02568-0.03052
hsa-miR-122-5p114711477NULLNULLNULL-0.00843-0.01018
hsa-miR-3652214741480NULLNULLNULL-0.01747-0.02026
hsa-miR-4430214741480NULLNULLNULL-0.01745-0.02024
hsa-miR-143-5p214671473NULLNULLNULL-0.01764-0.02042
hsa-miR-891a-3p214621468NULLNULLNULL-0.02460-0.02948
hsa-miR-5001-3p214351441NULLNULLNULL-0.01749-0.02027
hsa-miR-5698-614661477NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL