Cluster List : 1226~1252

miR-6790-3p
miR-675-5p/4466
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-6499-3p
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430

miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 5
                       CGAGGUC                                   
                          CGCACCA                                
                             CACUGCACUCC                           
                             CACUGCA                             
                             ACUGCAC                             
                               GCACUCCA                           
                                CUCCAGC                          
                                 UCCAGCC                         

                               CACUCCA                           
                         GUCGCACCACUGCACUCCAGCCUGGGC                       
.....1181......1191......1201......1211......1221......1231......1241......1251......1261......1271......1281......1291......
AGGCAGGAGAAUGGCAUGAACCCAGGAGGUGGAGCUUGCAGUGAGCCGAGGUCGCACCACUGCACUCCAGCCUGGGCGACAGAGCGAGACUCUGCCUCAAAAAAUAAUAAAUAAAAAUAAAA

                         GTCGGACCACTGCACTCCAGCCTGGGC 5                      
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-6790-3p212221228NULLNULLNULL-0.00640-0.07963
hsa-miR-6499-3p112331239NULLNULLNULL-0.00134-0.01023
hsa-miR-3135b212401246NULLNULLNULL-0.01047-0.14087
hsa-miR-504-3p312371244NULLNULLNULL-0.01863-0.26995
hsa-miR-122-5p112381244NULLNULLNULL-0.00742-0.10582
hsa-miR-3652212411247NULLNULLNULL-0.00635-0.08572
hsa-miR-4430212411247NULLNULLNULL-0.00633-0.07870
hsa-miR-4466112281234NULLNULLNULL-0.01228-0.17165
hsa-miR-675-5p112281234NULLNULLNULL-0.01424-0.20157
hsa-miR-143-5p212341240NULLNULLNULL-0.00546-0.06783
hsa-miR-5698-612331244NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL