Cluster List : 3578~3613

miR-6890-3p
miR-1304-3p
miR-4284
miR-8057
miR-6722-5p
miR-106a-3p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430

miR-24-3p
miR-652-3p
miR-130-3p/301-3p/3666/4295/45...
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 22
                                 GCAGUG---A                                                                 
                                 CAGUG---AG                                                                 
                                  GUG---AGCCA                                                               
                                   G---AGCCAA                                                               
                                             UGCGCCA                                                       
                                               CAUU---GCA                                                   
                                                   GCACUC-------CA                                             
                                                    CUC-------CAGC                                            
                                                     UC-------CAGCC                                           

                                   UG---AGCCA                                                               
                                             GCGCCAU                                                      
                                                UU---GCACU                                                  
                                                   CACUC-------CA                                             
                                   UG  AGCCAA   GAUUGCGCCAUU  GCACUC    CAGCCUGGGC                                         
...3531.............3541......3551.............3561...........3571.........3581............3591.........3601.............3611................3621......3631............................3641......3651..........
AGGAGG-------CUGAGGCAGGAGAAUUGCUUGAAC-------CCAGGAGGCGGAG-----GUUGCAGUG---AGCCAA------GAUUGCGCCAUU---GCACUC-------CAGCCUGGGC----------GACAGAGCAAGACUCCAUCUC-----------------AAAAA-----AAAAAAAAAAAAA----GAUGGA

                                   TG  AGCCAA   GATTGCGCCATT  GCACTC    CAGCCTGGGC      22                                  
   

NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)
Conserved (7mer-m8) (NULL)
Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-130a-3p235963602NULLNULLNULL-0.00239-0.02038
hsa-miR-130b-3p235963602NULLNULLNULL-0.00237-0.02037
hsa-miR-301a-3p235963602NULLNULLNULL-0.00238-0.02037
hsa-miR-301b-3p235963602NULLNULLNULL-0.00238-0.02037
hsa-miR-3666235963602NULLNULLNULL-0.00237-0.02036
hsa-miR-4295235963602NULLNULLNULL-0.00239-0.02039
hsa-miR-454-3p235963602NULLNULLNULL-0.00235-0.02035
hsa-miR-652-3p235903596NULLNULLNULL-0.02837-0.25184
hsa-miR-6890-3p135743580NULLNULLNULL-0.00152-0.01043
hsa-miR-1304-3p235753581NULLNULLNULL-0.00242-0.02038
hsa-miR-3135b236013607NULLNULLNULL-0.00237-0.02032
hsa-miR-504-3p335983605NULLNULLNULL-0.00851-0.06871
hsa-miR-122-5p135993605NULLNULLNULL-0.00435-0.03049
hsa-miR-6722-5p135893595NULLNULLNULL-0.01730-0.15064
hsa-miR-4284335773584NULLNULLNULL-0.00453-0.03065
hsa-miR-24-3p135783584NULLNULLNULL-0.00137-0.01025
hsa-miR-3652236023608NULLNULLNULL-0.00229-0.02026
hsa-miR-4430236023608NULLNULLNULL-0.00227-0.02024
hsa-miR-106a-3p235943600NULLNULLNULL-0.00241-0.02039
hsa-miR-8057135793585NULLNULLNULL-0.00252-0.02166