Cluster List : 3344~3366

miR-4634
miR-5693
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-6499-3p
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-500b-3p
miR-6879-3p
miR-6871-5p

miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 11
Read Number : 1
Read Number : 17
Read Number : 1
Read Number : 2
                      UCGCGCCA                                                   
                        GCCACUG                                                 
                         CACUGCACUCC                                              
                         CACUGCA                                                
                         ACUGCAC                                                
                           GCACUCCA                                              
                            CUCCAGC                                             
                             UCCAGCC                                            
                                CUGGGUGA                                         
                                 GGGUGAC                                        
                                    CUCCCAU                                     

                           CACUCCA                                              
                         ACUGCACUCCAGCCUGGGUGACU                                        
.......3301......3311......3321......3331......3341......3351......3361......3371............3381.........3391......3401..................3411......3421......
GAAUCGCUUGAAUCGGGGAAGCGGAGGUUGCAGUGAGCCGAGAUCGCGCCACUGCACUCCAGCCUGGGUGACUCCCAUCUC------AAAAAAAAU-AAAAA--GUACUGGAGGUGUCCUGU------------UGUCCUUGUUACUGUGAA

                         ACTGCACTCCAGCCTGGGTGACT 11                                      
                          CTGCACTCCAGCCTGGGTGACTTC 1                                      
                          CTGCACTCCAGCCTGGGTGACT 17                                      
                          TGCACTCCACCCTGGGTGACT 1                                       
                          TGCACTCCAGCCTGGGTGACT 2                                       
   

NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-6871-5p233653371NULLNULLNULL-0.00838-0.07765
hsa-miR-500b-3p333573364NULLNULLNULL-0.00349-0.03064
hsa-miR-5693233413347NULLNULLNULL-0.00253-0.02053
hsa-miR-6499-3p133433349NULLNULLNULL-0.00136-0.01023
hsa-miR-3135b233503356NULLNULLNULL-0.00845-0.07571
hsa-miR-504-3p333473354NULLNULLNULL-0.00953-0.08675
hsa-miR-122-5p133483354NULLNULLNULL-0.00128-0.01018
hsa-miR-4634333373344NULLNULLNULL-0.04031-0.43087
hsa-miR-3652233513357NULLNULLNULL-0.00432-0.03546
hsa-miR-4430233513357NULLNULLNULL-0.00328-0.02838
hsa-miR-6879-3p233593365NULLNULLNULL-0.01951-0.18779
hsa-miR-143-5p233443350NULLNULLNULL-0.00241-0.02042
hsa-miR-5698-633433354NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL