Cluster List : 843~862

miR-4680-5p
miR-4511
miR-3185
miR-6830-5p
miR-4468
miR-8066

miR-15-5p/16-5p/195-5p/424-5p/...
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
                                                            AGAGUUC                                                                            
                                                             AGUUCUU                                                                           
                                                              UUCUUCA                                                                          
                                                                  UUCCUUG                                                                       
                                                                     CUGCUCA                                                                   
                                                                       UCACAUU                                                                 

                                                                    UGCUGCU                                                                    
                                                               UCUUCAUUCCUUGCUGCUCA                                                                   
........................................801.........................811......................821................831........841.......851.......861.............871..................................................................881..............891........901.......911.......921.......
U----------G-AAA----AA-----------------AA----AAA--------------UCUGUAAACGCGAA---------------AAA-------UACU-A-GAUUUGUUUU-GAGAGUUCUUCAUUCCUUGCUGCUCACAUUC------UGAGA-------------AACAAA-------------------------------------AA---------GA---AAU--AAAG--UUUUU-AUUCUGAAUAAUAUCCGUGUUAAGAAGGG

                                                              TTCTTCATTCCTTGCTGCTCA 1                                                                  
                                                              TTCTTCATTCCTTGCTGCTCACA 1                                                                 
                                                               TCTTCATTCCTTGCTGCTCA 1                                                                  
                                                               TCTTCATTCCTTGCTGCTT 1                                                                   
                                                               TCTTCATTCCTTGCTGCTCA 1                                                                  
                                                               TCTTCATTCCTTGCTGCTCAC 1                                                                  
                                                               TCTTCATTCCTTGCTGCTCA 1                                                                  
                                                               TCTTCATTCCTTGCTGCTCA 1                                                                  
                                                               CTTCATTCCTTGCTGCTCA 1                                                                  
                                                                TTCATTCCTTGCTGCTC 1                                                                   
                                                                 ATTCCTTGCTGCTCA 1                                                                  
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)

Conserved (7mer-m8) (0.76)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-15a-5p2854860NULLNULLNULL-0.19891-0.33697
hsa-miR-15b-5p2854860NULLNULLNULL-0.19290-0.32596
hsa-miR-497-5p2854860NULLNULLNULL-0.17189-0.28995
hsa-miR-195-5p2854860NULLNULLNULL-0.19290-0.32596
hsa-miR-424-5p2854860NULLNULLNULL-0.18490-0.31196
hsa-miR-16-5p2854860NULLNULLNULL-0.19290-0.32596
hsa-miR-6838-5p2854860NULLNULLNULL-0.19290-0.32696
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-45112840846NULLNULLNULL-0.02080-0.03380
hsa-miR-80662860866NULLNULLNULL-0.03772-0.06171
hsa-miR-6830-5p2849855NULLNULLNULL-0.10785-0.17790
hsa-miR-4680-5p2838844NULLNULLNULL-0.12188-0.20191
hsa-miR-31851842848NULLNULLNULL-0.05781-0.09484
hsa-miR-44681856862NULLNULLNULL-0.13786-0.23092