Cluster List : 3476~3516

miR-509-5p/4418
miR-6890-3p
miR-1304-3p
miR-6854-5p
miR-7705
miR-103
miR-6499-3p
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-744-3p
miR-6501-5p
miR-4423-5p
miR-367-5p
miR-1267
miR-3664-5p
miR-4714-5p
miR-514-5p
miR-550-3p

miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 4
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 25
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 5
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 24
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 10
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 26
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 33
                       CUGCAGU                                           
                        GCAGUGA                                          
                        CAGUGAG                                         
                          UGAGCUA                                        
                          GAGCUAU                                       
                           GCUAUGA                                      
                                  CACUGCA                                
                                  CACUGCACUCC                              
                                  ACUGCAC                               
                                    GCACUCCA                             
                                     CUCCAGC                            
                                      UCCAGCC                            
                                          GGCAACA                       
                                          GGCAACA                       
                                          GGCAACA                       
                                           GCAACAGA                      
                                           CAACAGA                      
                                            ACAGAGUA                     
                                             CAGAGUA                     
                                             CAGAGUA                     
                                              GAGUAAGA                   

                                    CACUCCA                             
                          UGAGCUAUGAUUGCACCACUGCACUCCAGCCUGGGCAACAG                       
.....3431.......3441......3451......3461......3471......3481......3491......3501......3511......3521.......3531..........3541......3551......
CAGGAGGCUAAG-CAGGAGGAUGGCUUGGGCCCAGGAGUUCAACGCUGCAGUGAGCUAUGAUUGCACCACUGCACUCCAGCCUGGGCAACAGAGUAAGAA-CUGUCUC----AAAAAAAAUAAAAAAUAGAAAUAAA

                          TGAGCTATGATTGCACCACTGCACTCGAG 4                            
                          TGAGCTATGATTGCACCACTTCACT 1                              
                          TGAGCTATGATTGCACCACTGCACTCGAGCCTG 1                          
                          TGAGCTATGATTGCACCACTGCACTCG 1                             
                          TGAGCTATGATTGCACCACTGCACTCGAGCC 4                           
                             TGATTGCACCACTGCACTCCCGCCTGGGCAA 1                       
                             TGATTGCACCACTGCACTCCNGCCTGGGCAA 1                       
                             TGATTGCACCCCTGCACTCCAGCCTGGGCA 1                        
                             TGATTGCACCNCTGCACTCCAGCCTGGGC 1                        
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAAC 25                      
                             TGATTGCACCACTGCACNCCAGCCTGGGCA 1                        
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACAGAG 1                     
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACAG 5                      
                             TGATTNCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCA 1                        
                             TGATTNCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAAC 1                       
                             TGATTNCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACAG 1                      
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAA 24                       
                             TGATTGCACCACTGCACTCCCGCCTGGGC 1                        
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCCACAGA 1                     
                             TTATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACAG 1                      
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACA 10                      
                             TGATTGCCCCACTGCACTCCAGCCTGGGCAA 1                       
                             TGATTGAACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACA 1                      
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCA 26                       
                             TGATTGCNCCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACA 1                      
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAAAAGAG 1                     
                             TGATTGCACCNCTGCACTCCAGCCTGGGCAA 1                       
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGTGCAA 2                       
                             TGATTGCACCCCTGCACTCCAGCCTGGGCAA 1                       
                             TGATTGCACCACTGCACTCTAGCCTGGGCAAC 1                       
                             TGATTGCACCACTTCACTCCAGCCTGGGCAA 1                       
                             TGATTGCACCACTGCACTCNAGCCTGGGCA 1                        
                             TGATTGCACCACTGCACTCCTGCCTGGGCA 1                        
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGNCTGGGC 1                        
                             TGATTGCACCACTGCACTCCCGCCTGGGCA 1                        
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGTCAA 1                       
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGTC 1                        
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCCA 1                       
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCCAC 1                       
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACCG 1                      
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGACTGGGC 1                        
                             TGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGC 33                        
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-4714-5p135143520NULLNULLNULL-0.18694-0.18691
hsa-miR-514a-5p135143520NULLNULLNULL-0.02866-0.02853
hsa-miR-3664-5p335133520NULLNULLNULL-0.13692-0.13689
hsa-miR-4418234703476NULLNULLNULL-0.02069-0.02052
hsa-miR-509-3-5p234703476NULLNULLNULL-0.02068-0.02051
hsa-miR-509-5p234703476NULLNULLNULL-0.02068-0.02051
hsa-miR-6854-5p134763482NULLNULLNULL-0.06680-0.06671
hsa-miR-7705234773483NULLNULLNULL-0.05676-0.05665
hsa-miR-6890-3p134723478NULLNULLNULL-0.01067-0.01043
hsa-miR-103b134793485NULLNULLNULL-0.04465-0.04450
hsa-miR-1304-3p234733479NULLNULLNULL-0.02068-0.02038
hsa-miR-1267135113517NULLNULLNULL-0.01647-0.01626
hsa-miR-367-5p335103517NULLNULLNULL-0.13888-0.13882
hsa-miR-550b-3p335163523NULLNULLNULL-0.19995-0.19993
hsa-miR-6499-3p134923498NULLNULLNULL-0.01056-0.01023
hsa-miR-3135b234993505NULLNULLNULL-0.13690-0.13687
hsa-miR-504-3p334963503NULLNULLNULL-0.13490-0.13483
hsa-miR-122-5p134973503NULLNULLNULL-0.05375-0.05364
hsa-miR-3652235003506NULLNULLNULL-0.06174-0.06162
hsa-miR-4430235003506NULLNULLNULL-0.05470-0.05458
hsa-miR-143-5p234933499NULLNULLNULL-0.02068-0.02042
hsa-miR-6501-5p135093515NULLNULLNULL-0.19485-0.19474
hsa-miR-4423-5p135093515NULLNULLNULL-0.11779-0.11766
hsa-miR-744-3p235093515NULLNULLNULL-0.07677-0.07662
hsa-miR-5698-634923503NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL