Cluster List : 2402~2437

miR-4284
miR-8057
miR-3622b-5p
miR-5197-5p
miR-106a-3p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-744-3p
miR-4423-5p
miR-6501-5p
miR-6881-3p
miR-877-3p
miR-6780a-3p
miR-7111-3p
miR-1238-3p

miR-24-3p
miR-130-3p/301-3p/3666/4295/45...
miR-122-5p
miR-670-3p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 19
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 9
Read Number : 4
Read Number : 23
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 45
                      GUGAGCCA                                                
                       GAGCCAA                                                
                            CAUGCCA                                           
                             UGCCAUU                                          
                               CAUUGCA                                        
                                 GCACUCCA                                      
                                  CUCCAGC                                     
                                   UCCAGCC                                    
                                       GGCAACAA                               
                                       GGCAACA                                
                                       GGCAACA                                
                                          AAGAGGAA                            
                                          AAGAGGA                             
                                           AGAGGAA                            
                                           AGAGGAA                            
                                           GAGGAAA                            

                       UGAGCCA                                                
                                UUGCACU                                       
                                 CACUCCA                                      
                                           GAGGAAA                            
                          AAGAUCAUGCCAUUGCACUCCAGCCUGGGCAACAAG                               
.........2361......2371.......2381......2391......2401......2411......2421......2431......2441......2451...........2461................2471.......2481......
GCUGGGGCAGGAGAAUCACUAGAACC-GGGAGGCGGAAGUUGCAGUGAGCCAAGAUCAUGCCAUUGCACUCCAGCCUGGGCAACAAGAGGAAAACCCAGUCUCA----A-AAAAAAAAAAAAAA----------UCAUGU-GGGUAUU

                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCACCAAG 1                              
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCACCAA 1                              
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCCGCCTGGGC 1                                 
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCCACAAG 1                              
                          AAGATCATGCCATTGCCCTCCAGCCTGGGCAA 1                                
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCCGCCTGGGCAACAA 1                              
                          AAGATCATGCCATTGCCCTCCAGCCTGGGCAACAAG 2                              
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACA 19                              
                          AAGATCATGCCCTTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAG 3                              
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCA 3                                
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAAC 9                               
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAA 4                                
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAA 23                              
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACCA 1                              
                          AAGATCATGCCATTGCCCTCCAGCCTGGGCA 2                                
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGG 1                                  
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACCAG 2                              
                          AAGATCATGCCATTGCCCTCCAGCCTGGGCAAC 1                               
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACACG 2                              
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCCGCCTGGGCAACAAG 1                              
                          ACGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCA 1                                
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCCGCCTGGGCAAC 1                               
                          AAGCTCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAG 1                              
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGTGCAACA 1                               
                          AAGCTCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAA 1                              
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCCACAA 1                              
                          AAGATCATGCCATTGNACTCCAGCCTGGGCAACAAG 1                              
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAGCAAG 1                              
                          AAGATCATGCCATTTCACTCCAGCCTGGGCAAC 1                               
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGC 1                                 
                          AAGATCATGCCATTGCCCTCCAGCCTGGGCAACAA 1                              
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGCGCAACA 1                               
                          AAGATCATGCCATTGCCCTCCAGCCTGGGCAACA 1                               
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGACTGGGCAAC 1                               
                          AAGATCATGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAG 45                             
   

NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)
Conserved (7mer-m8) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-5197-5p224092415NULLNULLNULL-0.05570-0.08166
hsa-miR-130a-3p224142420NULLNULLNULL-0.01452-0.02038
hsa-miR-130b-3p224142420NULLNULLNULL-0.03567-0.05164
hsa-miR-301a-3p224142420NULLNULLNULL-0.02057-0.02951
hsa-miR-301b-3p224142420NULLNULLNULL-0.02057-0.02952
hsa-miR-3666224142420NULLNULLNULL-0.03567-0.05164
hsa-miR-4295224142420NULLNULLNULL-0.02058-0.02953
hsa-miR-454-3p224142420NULLNULLNULL-0.03062-0.04358
hsa-miR-877-3p124352441NULLNULLNULL-0.00744-0.01028
hsa-miR-3135b224192425NULLNULLNULL-0.04573-0.06668
hsa-miR-504-3p324162423NULLNULLNULL-0.16692-0.24894
hsa-miR-122-5p124172423NULLNULLNULL-0.06178-0.08978
hsa-miR-3622b-5p124072413NULLNULLNULL-0.10879-0.16080
hsa-miR-4284323952402NULLNULLNULL-0.11193-0.16494
hsa-miR-24-3p123962402NULLNULLNULL-0.02165-0.03057
hsa-miR-3652224202426NULLNULLNULL-0.06475-0.09475
hsa-miR-4430224202426NULLNULLNULL-0.06776-0.09876
hsa-miR-6501-5p124292435NULLNULLNULL-0.12672-0.18771
hsa-miR-4423-5p124292435NULLNULLNULL-0.07569-0.11063
hsa-miR-7111-3p124362442NULLNULLNULL-0.05075-0.07372
hsa-miR-6780a-3p124362442NULLNULLNULL-0.05972-0.08669
hsa-miR-6881-3p324352442NULLNULLNULL-0.21695-0.32597
hsa-miR-106a-3p224122418NULLNULLNULL-0.01455-0.02039
hsa-miR-8057123972403NULLNULLNULL-0.01365-0.01955
hsa-miR-744-3p324292436NULLNULLNULL-0.18291-0.27294
hsa-miR-670-3p124372443NULLNULLNULL-0.08381-0.12382
hsa-miR-1238-3p124372443NULLNULLNULL-0.09488-0.13991