Cluster List : 1342~1377

miR-4284
miR-8057
miR-4723-5p/5698/6870-5p/7111-...
miR-6499-3p
miR-143-5p
miR-504-3p
miR-3135b
miR-3652/4430
miR-2276-5p
miR-642a-5p
miR-6892-3p
miR-4469
miR-6867-3p
miR-4287/4685-3p
miR-7113-3p

miR-24-3p
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 545855
Read Number : 545855
Read Number : 545855
Read Number : 545855
Read Number : 2729275
Read Number : 545855
Read Number : 545855
Read Number : 545855
Read Number : 1091710
Read Number : 1091710
Read Number : 1637565
Read Number : 1637565
Read Number : 2183420
Read Number : 545855
Read Number : 545855
Read Number : 545855
Read Number : 545855
Read Number : 545855
Read Number : 545855
                         GUGAGCCA                                         
                          GAGCCAA                                        
                                 CACUGCACUCC                               
                                 CACUGCA                                 
                                  ACUGCAC                                
                                   GCACUCCA                              
                                     CUCCAGC                             
                                     UCCAGCC                             
                                            CAGAGGGA                     
                                             AGAGGGA                     
                                             AGAGGGA                     
                                             GAGGGAGA                    
                                              AGGGAGA                    
                                              AGGGAGA                    
                                              AGGGAGA                    

                         UGAGCCA                                         
                                    CACUCCA                              
                            AAGAUUGCACCACUGCACUCCAGCCUGGGCGACAGA                       
.........1301............1311......1321......1331......1341......1351......1361......1371......1381......1391.......1401......1411......1421......
CUAAGGCAUG------AGAAUCGCUUGAACCUGGGAGGCGGAGGUUGCAGUGAGCCAAGAUUGCACCACUGCACUCCAGCCUGGGCGACAGAGGGAGACUCCGUCUCAG-AAAAAGGAAAAGAAAAACAAUCUACUUA

                            AAGATTGCACTACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGA 545855                    
                            AAGATTGCACCACTTCACTCCAGCCTGGGCGACAGA 545855                    
                            AAGATTGCAACACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGA 545855                    
                            AAGATTGCACCACTGAACTCCAGCCTGGGCGACAG 545855                    
                            AAGATTGCACGACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGA 2729275                   
                            AAGATTGCACAACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGA 545855                    
                            AAGATAGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGA 545855                    
                            AAGATTGCACCACTGAACTCCAGCCTGGGCGACAGA 545855                    
                            AAGATTGCACCACTGCCCTCCAGCCTGGGCGACAGA 1091710                   
                            AAGATTGCACCACTGCACTCCAGCATGGGCGACAGA 1091710                   
                            AAGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACCGA 1637565                   
                            AAAATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGA 1637565                   
                            AAGATTGCACCACTGTACTCCAGCCTGGGCGACAGA 2183420                   
                            AAGATTGCACCACTGCACTCCAGTCTGGGCGACAGA 545855                    
                            AATATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGA 545855                    
                            AAGATGGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGA 545855                    
                            AAGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACTGA 545855                    
                            AAGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCGCCAGA 545855                    
                            AAGATTGCACCACTGGACTCCAGCCTGGGCGACAGA 545855                    
   

NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (cent.5.15) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (0.00)
Conserved (7mer-1a) (0.00)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-6892-3p113751381NULLNULLNULL-0.00135-0.01031
hsa-miR-2276-5p313741381NULLNULLNULL-0.00240-0.03057
hsa-miR-4469313761383NULLNULLNULL-0.00251-0.03070
hsa-miR-7113-3p113771383NULLNULLNULL-0.00134-0.01030
hsa-miR-4287113771383NULLNULLNULL-0.00136-0.01032
hsa-miR-4685-3p113771383NULLNULLNULL-0.00239-0.03057
hsa-miR-6499-3p113521358NULLNULLNULL-0.00134-0.01023
hsa-miR-3135b213591365NULLNULLNULL-0.00643-0.08975
hsa-miR-504-3p313561363NULLNULLNULL-0.00243-0.03052
hsa-miR-122-5p113571363NULLNULLNULL-0.00127-0.01234
hsa-miR-4284313351342NULLNULLNULL-0.00250-0.03065
hsa-miR-24-3p113361342NULLNULLNULL-0.00135-0.01025
hsa-miR-3652213601366NULLNULLNULL-0.00226-0.02026
hsa-miR-4430213601366NULLNULLNULL-0.00224-0.02024
hsa-miR-143-5p213531359NULLNULLNULL-0.00239-0.02042
hsa-miR-642a-5p213751381NULLNULLNULL-0.00241-0.02046
hsa-miR-6867-3p213771383NULLNULLNULL-0.00231-0.02032
hsa-miR-8057113371343NULLNULLNULL-0.00147-0.01044
hsa-miR-5698-613521363NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL