Cluster List : 423~440

miR-513a-5p
miR-7111-3p
miR-3183/4723-3p/6769-3p
miR-4279
miR-629-3p
miR-130-5p
miR-504-3p
miR-4254

miR-342-3p
miR-122-5p
Clusters
Ruler
3'UTR(9606)
Reads Info
Read Number : 1
Read Number : 1
Read Number : 2
Read Number : 3
Read Number : 3
Read Number : 4
                                                       ccuguga                                                   
                                                          gagag--------ga                                             
                                                          gagag--------ga                                             
                                                           gag--------gagaa                                           
                                                            g--------gagaa---a                                         
                                                                 gaa---agag                                        
                                                                       cacucca                                   
                                                                        cuccag---ga                                

                                                        ugugaga                                                  
                                                                       cacucca                                   
                                                          agag    gagaa  agaguccac                                     
................381.......391..............401.......................................................411..........421...............431..........441..........451........461..........471.......481..........491........501.......
---gaugcc-----aaaggacagcccucag-------caguuggaa---cuc---------------------------------------------uugaguggg---cccugugagag--------gagaa---agaguccacuccag---gacccu-uuucccgaag---aggacuacagcuccacggag---gggucugggggcagaa-uuaccu

                                                          AAAG    GAGAA  AGAGTCCA 1                                     
                                                          AAAG    GAGAA  AGAGTCCACT 1                                    
                                                          AAAG    GAGAA  AGAGTCCACTC 2                                   
                                                          AAAG    GAGAA  AGAGTC 3                                      
                                                          AAAG    GAGAA  AGAGTCC 3                                     
                                                          AAAG    GAGAA  AGAGTCCAC 4                                    
   

NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (7mer-m8) (NULL)
NonConserved (7mer-1a) (NULL)
NonConserved (8mer) (NULL)

Conserved (7mer-1a) (NULL)
Conserved (7mer-1a) (NULL)

Conserved
miRNA Name seed match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
Nonconserved
miRNA Name seed_match mirna start mirna end 3' pairing contribution local AU contribution position contribution TA contribution SPS contribution context+ score context+ score percentile
hsa-miR-31831422428NULLNULLNULL-0.00550-0.01036
hsa-miR-4723-3p1422428NULLNULLNULL-0.01249-0.02648
hsa-miR-6769b-3p1422428NULLNULLNULL-0.02864-0.06267
hsa-miR-42543440447NULLNULLNULL-0.01455-0.03060
hsa-miR-342-3p1419425NULLNULLNULL-0.00552-0.01039
hsa-miR-130b-5p2429435NULLNULLNULL-0.01868-0.04071
hsa-miR-504-3p1438444NULLNULLNULL-0.00547-0.01033
hsa-miR-122-5p1438444NULLNULLNULL-0.00537-0.01018
hsa-miR-513a-5p2417423NULLNULLNULL-0.01050-0.02150
hsa-miR-7111-3p2422428NULLNULLNULL-0.03269-0.07071
hsa-miR-42793424431NULLNULLNULL-0.08886-0.19893
hsa-miR-629-3p1426432NULLNULLNULL-0.00558-0.01045